జువాన్ కార్లోస్ ఒసోరియోజువాన్ కార్లోస్ ఒసోరియో అర్బెలీజ్ - అట్లాటికో నేషనల్, సావో పాలో ఎఫ్‌సి, ప్యూబ్లా ఎఫ్‌సి, వన్స్ కాల్డాస్, న్యూయార్క్ ఆర్బి, చికాగో ఫైర్, మిల్లోనారియోస్, డిపోర్టివో పెరీరా / మెక్సికో07/2019 - 11/2020 జాతీయ అథ్లెటిక్ జాతీయ అథ్లెటిక్ నిర్వాహకుడు
05/2015 - 10/2015 సావో పాలో ఎఫ్.సి. సావో పాలో ఎఫ్.సి. నిర్వాహకుడు
05/2012 - 05/2015 జాతీయ అథ్లెటిక్ జాతీయ అథ్లెటిక్ నిర్వాహకుడు
12/2011 - 03/2012 ప్యూబ్లా ఎఫ్‌సి ప్యూబ్లా ఎఫ్‌సి నిర్వాహకుడు
12/2009 - 11/2011 ఒకసారి కాల్డాస్ ఒకసారి కాల్డాస్ నిర్వాహకుడు
01/2008 - 11/2009 న్యూయార్క్ RB న్యూయార్క్ RB నిర్వాహకుడు
07/2007 - 12/2007 చికాగో ఫైర్ చికాగో ఫైర్ నిర్వాహకుడు
01/2006 - 06/2007 లక్షాధికారులు లక్షాధికారులు నిర్వాహకుడు


జాతీయ జట్లు నిర్వహించేవి

బుతువు జట్టు స్థానం
ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా మెక్సికో మెక్సికో నిర్వాహకుడు
WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 2015-2017 మెక్సికో మెక్సికో నిర్వాహకుడు
ఫ్రెండ్స్ 2018 మెక్సికో మెక్సికో నిర్వాహకుడు
ఫ్రెండ్స్ 2017 మెక్సికో మెక్సికో నిర్వాహకుడు
ఫ్రెండ్స్ 2016 మెక్సికో మెక్సికో నిర్వాహకుడు
ఫ్రెండ్స్ 2015 మెక్సికో మెక్సికో నిర్వాహకుడు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2017 రష్యా మెక్సికో మెక్సికో నిర్వాహకుడు
అమెరికా కప్ 2016 యుఎస్ఎ మెక్సికో మెక్సికో నిర్వాహకుడు
గోల్డ్ కప్ 2017 USA మెక్సికో మెక్సికో నిర్వాహకుడు


క్లబ్ కెరీర్

01/1980 - 06/1985 డిపోర్టివో పెరీరా డిపోర్టివో పెరీరా మిడ్‌ఫీల్డర్