జోర్డి ఆల్బా

జోర్డి ఆల్బా రామోస్ - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా, వాలెన్సియా సిఎఫ్, జిమ్నాస్టిక్స్

ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్
రక్షించండి
07/2012 - 06/2024
# 18
07/2009 - 06/2012 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ రక్షించండి
07/2008 - 06/2009 జిమ్నాస్టిక్స్ జిమ్నాస్టిక్స్ మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 1 1 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 76 3 71 5 12 13 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA పదిహేను 1 10 5 3 4 0 0 »EL- సరిపోలికలు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 320 17 280 40 3. 4 69 రెండు 1 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
రెండవ విభాగం స్పెయిన్ 35 4 22 13 9 10 0 0 »Sg. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 56 6 యాభై 6 పదకొండు 14 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ పదకొండు 0 9 రెండు 1 1 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 515 31 444 71 71 112 రెండు 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 7 0 7 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా పదకొండు రెండు పదకొండు 0 1 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 24 రెండు 22 రెండు 10 3 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 4 రెండు 4 0 0 0 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 10 1 10 0 1 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 13 1 12 1 1 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 70 8 67 3 13 6 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 3 0 3 0 0 1 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3 0 3 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 1 0 0 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 1 0 1 0 1 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 రెండు 0 1 1 1 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 3 0 3 0 రెండు 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 3 0 3 0 రెండు 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 3 1 రెండు 1 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U19 3 1 రెండు 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు