జానీ ఎవాన్స్

జోనాథన్ గ్రాంట్ ఎవాన్స్ - లీసెస్టర్ సిటీ, వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, సుందర్‌ల్యాండ్ AFC, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ (R)లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ ఇంగ్లాండ్
రక్షించండి
07/2018 - 06/2023
# 6
08/2015 - 06/2018 వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ రక్షించండి
07/2008 - 08/2015 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ రక్షించండి
01/2008 - 06/2008 సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC రక్షించండి
07/2007 - 01/2008 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ రక్షించండి
01/2007 - 06/2007 సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC రక్షించండి
07/2006 - 01/2007 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ (ఆర్) మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ (ఆర్) రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 27 రెండు 22 5 4 1 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 9 0 8 1 1 రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 319 పదకొండు 305 14 35 49 0 3 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 18 1 18 0 1 3 0 0 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 24 0 22 రెండు 1 రెండు 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 29 రెండు 28 1 3 రెండు 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 3 0 రెండు 1 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 431 16 405 26 నాలుగు ఐదు 59 0 3 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 24 రెండు 24 0 0 5 0 1 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 1 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 25 1 24 1 6 రెండు 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 4 0 4 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 27 1 27 0 రెండు 5 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ బి UEFA 7 0 7 0 1 0 0 0 »NL B- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 89 4 88 1 9 14 0 1 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు