జెస్సీ లింగార్డ్

జెస్సీ ఎల్లిస్ లింగార్డ్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21, డెర్బీ కౌంటీ, బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్, బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ, లీసెస్టర్ సిటీ, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ (R)07/2021 - 06/2022 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్
మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2021 - 06/2021
# లెవెన్
07/2015 - 01/2021 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
09/2015 - 09/2015 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మిడ్‌ఫీల్డర్
02/2015 - 06/2015 డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2014 - 02/2015 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2015 - 01/2015 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మిడ్‌ఫీల్డర్
02/2014 - 06/2014 బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2014 - 02/2014 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2014 - 02/2014 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
09/2013 - 01/2014 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ మిడ్‌ఫీల్డర్
08/2013 - 09/2013 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2013 - 09/2013 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2013 - 06/2013 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మిడ్‌ఫీల్డర్
11/2012 - 01/2013 లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2012 - 11/2012 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ U21 మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2011 - 11/2012 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
04/2010 - 06/2012 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ (ఆర్) మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ (ఆర్) మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2009 - 06/2011 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ [యువత] మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 16 0 పదకొండు 5 8 4 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 22 4 13 9 7 4 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 1 0 1 1 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 138 ఇరవై ఒకటి 91 47 66 పదిహేను 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 47 పదకొండు 3. 4 13 19 రెండు 0 1 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 2. 3 6 17 6 8 3 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ పదిహేను 4 పదకొండు 4 7 3 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 1 1 1 0 1 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
ప్లేఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 1 రెండు 0 1 0 0 0 »ప్లేఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 ఇంగ్లాండ్ 1 1 1 0 0 0 0 0 23 U23 PL Div.1- సరిపోలికలు
& మొత్తం 266 49 182 84 118 32 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 6 1 5 1 రెండు 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 4 0 రెండు రెండు 0 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 10 రెండు 5 5 4 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 4 1 రెండు రెండు 1 1 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 24 4 14 10 7 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 3 1 1 రెండు 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 3 1 రెండు 1 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 4 0 రెండు రెండు 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 10 రెండు 5 5 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు