జెర్మైన్ డెఫో

జెర్మైన్ కోలిన్ డెఫో - రేంజర్స్ ఎఫ్‌సి, ఎఎఫ్‌సి బౌర్న్‌మౌత్, సుందర్‌ల్యాండ్ ఎఎఫ్‌సి, టొరంటో ఎఫ్‌సి, టోటెన్‌హామ్ హాట్స్పుర్, పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్‌సి, వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్, చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. స్కాట్లాండ్
ముందుకు
01/2019 - 06/2021
# 9
07/2017 - 01/2019 AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ ముందుకు
01/2015 - 06/2017 సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC ముందుకు
03/2014 - 01/2015 టొరంటో ఎఫ్.సి. టొరంటో ఎఫ్.సి. ముందుకు
01/2009 - 02/2014 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ముందుకు
01/2008 - 01/2009 పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. ముందుకు
02/2004 - 01/2008 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ముందుకు
05/2001 - 02/2004 వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ ముందుకు
10/2000 - 05/2001 AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ ముందుకు
07/1999 - 10/2000 వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ ముందుకు
07/1998 - 06/1999 చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ చార్ల్టన్ అథ్లెటిక్ ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 4 రెండు 1 3 0 1 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 1 రెండు 0 రెండు 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 31 19 24 7 6 5 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 9 6 4 5 3 రెండు 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 496 163 347 149 104 38 0 రెండు »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 19 పదకొండు 19 0 0 3 రెండు 1 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 39 22 28 పదకొండు 9 రెండు 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 38 2. 3 28 10 9 5 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ షిప్ స్కాట్లాండ్ 47 2. 3 24 2. 3 పదిహేను 3 0 0 »ప్రీమియర్ష్.-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ స్కాట్లాండ్ 5 1 3 రెండు రెండు 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ స్కాట్లాండ్ 5 రెండు రెండు 3 0 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
మేజర్ లీగ్ సాకర్ ఉపయోగాలు 19 పదకొండు 17 రెండు 3 5 0 0 »MLS- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 715 284 500 215 153 65 రెండు 3 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 1 రెండు 1 రెండు 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 19 8 9 10 7 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 25 6 7 18 7 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 9 5 4 5 4 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 57 ఇరవై 22 35 ఇరవై 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 1 రెండు 0 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 3 1 రెండు 1 రెండు 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 3 0 రెండు 1 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 7 3 4 3 రెండు 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U19 1 0 1 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు