జపాన్ »స్క్వాడ్ కోపా అమెరికా 2019 బ్రెజిల్

జపాన్ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ కోపా అమెరికా 2019 బ్రెజిల్స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- ఫ్రెండ్స్ 2020 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆసియా 2019-2021 ఆసియా కప్ 2019 యుఎఇ కోపా అమెరికా 2019 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 2019 ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ఫ్రెండ్లీ 2018 ఫ్రెండ్లీ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆసియా 2015-2017 ఆసియా కప్ 2015 ఆస్ట్రేలియన్ ఫ్రెండ్స్ 2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్లీ 2014 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2013 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్లీ 2013 ఫ్రెండ్లీ 2012 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆసియా 2011-2013 ఆసియా కప్ 2011 ఖతార్ ఆసియా కప్ క్వాల్. 2011 ఫ్రెండ్స్ 2011 ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆసియా 2008/2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఆసియా కప్ 2007 ఐడిఎన్ / మాస్ / థా / విఇ ఫ్రెండ్లీస్ 2007 ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ఫ్రెండ్స్ 2006 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2005 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆసియా 2004/2005 ఆసియా కప్ 2004 చైనా ఫ్రెండ్లీ 2004 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2003 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్లీ 2003 ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీ 2002 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2001 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీ 2001 ఆసియా కప్ 2000 లెబనాన్ ఆసియా కప్ క్వాల్. 2000 ఫ్రెండ్స్ 2000 కోపా అమెరికా 1999 పరాగ్వే ఫ్రెండ్లీ 1999 ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్లీ 1998 ఫ్రెండ్లీ 1997 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆసియా 1996/1997 ఆసియా కప్ 1996 యుఎ ఎమిరేట్స్ ఫ్రెండ్లీ 1996 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 1995 సౌదీ అరేబియా ఫ్రెండ్లీ 1995 ఫ్రెండ్లీ 1994 ఆసియా కప్ 1992 జపాన్ ఫ్రెండ్లీస్ 1991 ఆసియా కప్ 1988 ఖతార్ ఫ్రెండ్స్ 1987 ఫ్రెండ్స్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1961 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆసియా 1960/1961 ఫ్రెండ్స్ 1959 ఫ్రెండ్స్ 1958 ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1954 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆసియా 1954 ఫ్రెండ్స్ 1934 ఫ్రెండ్స్ 1930 ఫ్రెండ్స్ 1925 ఫ్రెండ్లీ 1923 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ WCQ ఆసియా 2019-2021 WCQ ఆసియా 2015- 2017 WCQ ఆసియా 2011-2013 WCQ ఆసియా 2008/2009 WCQ ఆసియా 2004/2005 WCQ ఆసియా 1996/1997 ఒలింపిక్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2001 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1961 కాన్ఫెడ్ కప్ 2013 బ్రెజిల్ కాన్ఫెడ్ కప్ 2005 జర్మనీ కాన్ఫెడ్ కప్ 2003 ఫ్రాన్స్ కాన్ఫెడ్ కప్ 2001 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా కాన్ఫెడ్ కప్ 1995 సౌదీ అరేబియా WCQ AFC / OFC 1977/1978 WCQ AFC / OFC 1973 కోపా అమెరికా 2019 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 1999 పరాగ్వే ఆసియా కప్ 2019 ఆస్ట్రేలియన్ ఆసియా కప్ 2015 2011 ఖతార్ ఆసియా కప్ 2007 IDN / MAS / THA / VIE ఆసియా కప్ 2004 చైనా ఆసియా కప్ 2000 లెబనాన్ ఆసియా కప్ 1996 యుఎ ఎమిరేట్స్ ఆసియా కప్ 1992 జపాన్ ఆసియా కప్ 1988 ఖతార్ ఆసియా కప్ క్యూఎఫ్ 2011 ఆసియా కప్ క్యూఎఫ్ 2000
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
1 ఈజీ కవాషిమా RC స్ట్రాస్‌బోర్గ్ 03/20/1983
12 రియోసుకే కొజిమా ఓయితా ట్రినిటా 01/30/1997
2. 3 కీసుకే ఒసాకో శాన్‌ఫ్రేక్స్ హిరోషిమా 07/28/1999
రక్షించండి
19 టోమోకి ఇవాటా ఓయితా ట్రినిటా 04/07/1997
3 యుటా నకయామా పిఇసి జ్వొల్లె 02/16/1997
పదిహేను డైకి సుగా కాన్సాడోల్ సపోరో 09/10/1998
రెండు డైకి సుగియోకా షోనన్ బెల్మారే 09/08/1998
22 యుగో టాట్సుటా షిమిజు ఎస్-పల్స్ 06/21/1998
16 టేకిరో తోమియాసు సింట్-ట్రూడెన్స్ వి.వి. 11/05/1998
5 నవోమిచి ఉడా సర్కిల్ బ్రూగెస్ 10/24/1994
మిడ్‌ఫీల్డర్
ఇరవై హిరోకి అబే కాశీమా యాంట్లర్స్ 01/28/1999
14 తెరుకి హరా సాగన్ తోసు 07/30/1998
4 కో ఇటాకురా Fc గ్రోనింగెన్ 01/27/1997
17 తైషి మాట్సుమోటో శాన్‌ఫ్రేక్స్ హిరోషిమా 08/22/1998
పదకొండు కోజి మియోషి యోకోహామా ఎఫ్. మారినోస్ 03/26/1997
10 షోయా నకాజిమా అల్ దుహైల్ ఎస్.సి. 08/23/1994
7 గకు షిబాసాకి గెటాఫ్ సిఎఫ్ 05/28/1992
13 అయాసే ఉడా కాశీమా యాంట్లర్స్ 08/28/1998
6 కోట వతనాబే టోక్యో వెర్డి 10/18/1998
ముందుకు
8 తాట్సుయా ఇటో హాంబర్గర్ ఎస్.వి. 06/26/1997
ఇరవై ఒకటి టేక్‌ఫుసా కుబో FC టోక్యో 06/04/2001
9 డైజెన్ మైదా మాట్సుమోటో యమగా 10/20/1997
18 షింజీ ఒకాజాకి లీసెస్టర్ సిటీ 04/16/1986
నిర్వాహకుడు
హాజిమ్ మోరియాసు 08/23/1968