జేమ్స్ మిల్నర్

జేమ్స్ ఫిలిప్ మిల్నర్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి, మాంచెస్టర్ సిటీ, ఆస్టన్ విల్లా, న్యూకాజిల్ యునైటెడ్, లీడ్స్ యునైటెడ్, స్విండన్ టౌన్లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్
మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2015 - 06/2022
# 7
08/2010 - 06/2015 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం మిడ్‌ఫీల్డర్
08/2008 - 08/2010 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2006 - 08/2008 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
09/2005 - 06/2006 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2004 - 08/2005 న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
10/2003 - 06/2004 లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
09/2003 - 10/2003 స్విండన్ టౌన్ స్విండన్ టౌన్ మిడ్‌ఫీల్డర్
08/2001 - 09/2003 లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 1 1 1 1 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 55 4 38 17 12 8 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 43 రెండు 29 14 6 రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 1 3 1 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 1 0 1 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
UI- కప్ UEFA 6 రెండు 6 0 3 0 0 0 »UI- కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 556 55 399 157 99 65 రెండు 1 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 48 9 3. 4 14 4 10 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 38 9 33 5 4 4 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ వన్ ఇంగ్లాండ్ 6 రెండు 6 0 రెండు రెండు 0 0 »లీగ్ వన్-మ్యాచ్స్
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 4 0 3 1 రెండు రెండు 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 765 84 553 212 134 94 రెండు 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 4 0 4 0 3 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా పదకొండు 1 5 6 1 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 29 0 పదిహేను 14 6 రెండు 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 5 0 4 1 3 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 12 0 8 4 1 5 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 61 1 36 25 14 10 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 8 1 8 0 రెండు 4 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 24 7 ఇరవై ఒకటి 3 1 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 3. 4 8 31 3 4 4 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U19 1 0 1 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు