జెరెమీ మాథ్యూ

జెరోమీ మాథ్యూ - స్పోర్టింగ్ సిపి, ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా, వాలెన్సియా సిఎఫ్, టౌలౌస్ ఎఫ్‌సి, ఎఫ్‌సి సోచాక్స్07/2017 - 07/2020 స్పోర్టింగ్ సిపి స్పోర్టింగ్ సిపి రక్షించండి
07/2014 - 07/2017 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా రక్షించండి
07/2009 - 07/2014 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ రక్షించండి
07/2005 - 06/2009 టౌలౌస్ ఎఫ్.సి. టౌలౌస్ ఎఫ్.సి. రక్షించండి
07/2001 - 06/2005 FC సోచాక్స్ FC సోచాక్స్ రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 1 0 0 1 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 31 0 26 5 4 రెండు 1 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 0 4 0 1 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 46 4 44 రెండు 8 6 0 1 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 1 0 0 1 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
UI- కప్ UEFA 6 1 6 0 1 0 0 0 »UI- కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 198 14 179 19 30 33 0 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ 9 0 8 1 0 0 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 14 3 12 రెండు 1 3 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ పోర్చుగల్ 72 6 72 0 7 9 1 0 »ప్రిమ్. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కప్ పోర్చుగల్ 8 0 8 0 రెండు 1 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ పోర్చుగల్ 8 రెండు 8 0 1 0 0 1 »లీగ్-మ్యాచ్స్ కప్
సూపర్ కప్ పోర్చుగల్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 188 9 163 25 40 27 1 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 27 1 ఇరవై 7 4 4 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 617 40 555 62 100 86 3 రెండు »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
స్నేహితులు ఫిఫా 5 0 4 1 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 5 0 4 1 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 6 1 3 3 3 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 7 1 4 3 3 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు