ఇటలీ »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ

ఇటలీ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీస్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- నేషన్స్ లీగ్ ఎ 2020/2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020 నేషన్స్ లీగ్ ఎ 2018/2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2017 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2016/2017 యూరో 2016 ఫ్రాంక్‌రిచ్ ఫ్రెండ్లీ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2014/2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 2014 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2013 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్లీస్ 2013 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2012/2013 యూరో 2012 పోలాండ్ / ఉక్రెయిన్ ఫ్రెండ్లీ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 యూరో క్వాలిఫయర్స్ 2010/2011 ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 2010 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2009 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్లీస్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2008/2009 యూరో 2008 ఆస్ట్రియా / స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2006/2007 ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2004/2005 యూరో 2004 పోర్చుగల్ ఫ్రెండ్లీస్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2002/2003 ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీ 2002 ఫ్రెండ్లీ 2001 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరో pe 2000/2001 EURO 2000 హాలండ్ / బెల్జియం ఫ్రెండ్లీస్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1998/1999 ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్లీ 1998 ఫ్రెండ్లీ 1997 WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 1997 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1996/1997 యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 1996 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1994/1995 ప్రపంచ కప్ 1994 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1992/1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1990/1991 ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1990 ఫ్రెండ్స్ 1989 యూరో 1988 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1987 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1986/1987 ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1982/1983 ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ఫ్రెండ్లీ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1980/1981 యూరో 1980 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరోప్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 యూరో క్వాలిఫయర్స్ 1974/1975 ప్రపంచ కప్ 1974 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీ 1974 ఫ్రెండ్లీ 1973 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1972/1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1970/1971 ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1968/1969 యూరో 1968 ఇటలీ ఫ్రెండ్లీస్ 1967 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1966/1967 ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్లీ 1965 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ 1964/1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1962/1963 ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1961 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 ఫ్రెండ్స్ 1958 ఫ్రెండ్స్ 1957 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1956/1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1956 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1953/1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1951 ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 1950 ఫ్రెండ్స్ 1949 ఫ్రెండ్స్ 1948 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1948 ఫ్రెండ్స్ 1947 ఫ్రెండ్స్ 1946 ఫ్రెండ్స్ 1945 ఫ్రెండ్స్ 1942 ఫ్రెండ్స్ 1940 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్స్ స్నేహితులు 1935 వో rld కప్ 1934 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1934 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1933/1934 ఫ్రెండ్స్ 1933 ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ 193 ఫ్రెండ్స్ 1929 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 1927 ఫ్రెండ్లీ 1926 ఫ్రెండ్స్ 1925 ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1923 ఫ్రెండ్స్ 1921 ఫ్రెండ్స్ 1921 ఫ్రెండ్స్ 1915 ఫ్రెండ్స్ 1914 ఫ్రెండ్స్ 1913 ఫ్రెండ్స్ 1912 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1912 ఫ్రెండ్లీ 1911 ఫ్రెండ్లీ 1910 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1994 USA ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ప్రపంచం కప్ 1982 స్పెయిన్ ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెంటీనా ప్రపంచ కప్ 1974 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ప్రపంచ కప్ 1954 స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 1938 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1934 ఇటలీ WCQ యూరప్ 2016/2017 WCQ యూరప్ 2012/2013 WCQ యూరప్ 2008/2009 WCQ యూరప్ 2004/2005 WCQ యూరప్ 2000/2001 WCQ యూరప్ 1996/1997 WCQ యూరప్ 1992/1993 WCQ యూరప్ 1980/1981 WCQ యూరప్ 1976/1977 WCQ యూరప్ 1972/1973 WCQ యూరప్ 1968/1969 WCQ యూరప్ 1964/1965 WCQ యూరప్ 1956/1957 WCQ యూరప్ 1953/1954 WCQ యూరప్ 1933/1934 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2017 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 1997 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 1961 ఒలింపిక్స్ 1948 ఒలింపిక్స్ 1936 ఒలింపిక్స్ 1928 ఒలింపిక్స్ 1924 ఒలింపిక్స్ 1920 ఒలింపిక్స్ 1912 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్లీ ies 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 199 ఫ్రెండ్స్ 199 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1990 ఫ్రెండ్స్ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్లీస్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 ఫ్రెండ్స్ 1975 ఫ్రెండ్స్ 1973 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 ఫ్రెండ్స్ 1958 ఫ్రెండ్స్ 1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1952 ఫ్రెండ్స్ 1951 ఫ్రెండ్స్ 1949 ఫ్రెండ్స్ 1948 ఫ్రెండ్స్ 1947 ఫ్రెండ్స్ 1946 ఫ్రెండ్స్ 1945 ఫ్రెండ్స్ 1942 ఫ్రెండ్స్ 1940 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్స్ 1937 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 1935 ఫ్రెండ్స్ 1933 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1923 ఫ్రెండ్స్ 1922 ఫ్రెండ్స్ 1920 ఫ్రెండ్స్ 1915 ఫ్రెండ్స్ 1914 ఫ్రెండ్స్ 1913 ఫ్రెండ్స్ 1912 ఫ్రెండ్స్ 1911 ఫ్రెండ్లీ 1910 కాన్ఫెడ్ కప్ 2013 బ్రెజిల్ కాన్ఫెడ్ కప్ 2009 దక్షిణాఫ్రికా యూరో 2016 ఫ్రాంక్‌రిచ్ యూరో 2012 పోలాండ్ / ఉక్రెయిన్ యూరో 2008 ఆస్ట్రియా / స్విట్జర్లాండ్ యూరో 2008 హాలండ్ / బెల్జియం యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ యూరో 1988 జర్మనీ యూరో 1980 ఇటలీ యూరో 1968 ఇటలీ యూరో క్వాలిఫ్. 2019/2020 యూరో క్వాలిఫ్. 2014/2015 యూరో క్వాలిఫ్. 2010/2011 యూరో క్వాలిఫ్. 2006/2007 యూరో క్వాలిఫ్. 2002/2003 యూరో క్వాలిఫ్. 1998/1999 యూరో క్వాలిఫ్. 1994/1995 యూరో క్వాలిఫ్. 1990/1991 యూరో క్వాలిఫ్. 1986/1987 యూరో క్వాలిఫ్. 1982/1983 యూరో క్వాలిఫ్. 1974/1975 యూరో క్వాలిఫ్. 1970/1971 యూరో క్వాలిఫ్. 1966/1967 యూరో క్వాలిఫ్. 1962/1963 NL A 2020/2021 NL A 2018/2019
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
14 మార్కో అమేలియా AS లివర్నో 04/02/1982
1 జియాన్లూయిగి బఫన్ జువెంటస్ 01/28/1978
12 ఏంజెలో పెరుజ్జి లాజియో రోమ్ 02/16/1970
రక్షించండి
6 ఆండ్రియా బార్జాగ్లి యుఎస్ పలెర్మో 05/08/1981
5 ఫాబియో కన్నవారో రియల్ మాడ్రిడ్ 09/13/1973
3 ఫాబియో గ్రాసో ఇంటర్ 11/28/1977
2. 3 మార్కో మాటెరాజ్జి ఇంటర్ 08/19/1973
13 అలెశాండ్రో నెస్టా ఎసి మిలన్ 03/19/1976
22 మాస్సిమో ఒడ్డో లాజియో రోమ్ 06/14/1976
రెండు క్రిస్టియన్ జాకార్డో యుఎస్ పలెర్మో 12/21/1981
19 జియాన్లూకా జాంబ్రోటా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 02/19/1977
మిడ్‌ఫీల్డర్
17 సిమోన్ బరోన్ టొరినో ఎఫ్.సి. 04/30/1978
16 మౌరో కామోరనేసి జువెంటస్ 10/04/1976
4 డేనియల్ డి రోస్సీ ఎ.ఎస్.రోమా 07/24/1983
8 జెన్నారో గట్టుసో ఎసి మిలన్ 01/09/1978
ఇరవై సిమోన్ పెరోటా ఎ.ఎస్.రోమా 09/17/1977
ఇరవై ఒకటి ఆండ్రియా పిర్లో ఎసి మిలన్ 05/19/1979
ముందుకు
7 అలెశాండ్రో డెల్ పిరో జువెంటస్ 11/09/1974
పదకొండు అల్బెర్టో గిలార్డినో ఎసి మిలన్ 07/05/1982
పదిహేను విన్సెంజో ఇక్వింటా ఉడినీస్ కాల్సియో 11/21/1979
18 ఫిలిప్పో ఇన్జాగి ఎసి మిలన్ 08/09/1973
9 లూకా టోని ACF ఫియోరెంటినా 05/26/1977
10 ఫ్రాన్సిస్కో టోటి ఎ.ఎస్.రోమా 09/27/1976
నిర్వాహకుడు
మార్సెల్లో లిప్పి 04/12/1948
గోల్ కీపర్-కోచ్
ఇవానో బోర్డన్ 04/13/1951