ఇటలీ »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 1938 ఫ్రాన్స్

ఇటలీ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 1938 ఫ్రాన్స్స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- నేషన్స్ లీగ్ ఎ 2020/2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020 నేషన్స్ లీగ్ ఎ 2018/2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2017 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2016/2017 యూరో 2016 ఫ్రాంక్‌రిచ్ ఫ్రెండ్లీ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2014/2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 2014 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2013 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్లీస్ 2013 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2012/2013 యూరో 2012 పోలాండ్ / ఉక్రెయిన్ ఫ్రెండ్లీ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 యూరో క్వాలిఫయర్స్ 2010/2011 ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 2010 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2009 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్లీస్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2008/2009 యూరో 2008 ఆస్ట్రియా / స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2006/2007 ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2004/2005 యూరో 2004 పోర్చుగల్ ఫ్రెండ్లీస్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2002/2003 ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీ 2002 ఫ్రెండ్లీ 2001 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరో pe 2000/2001 యూరో 2000 హాలండ్ / బెల్జియం ఫ్రెండ్లీస్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1998/1999 ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్లీ 1998 ఫ్రెండ్లీ 1997 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 1997 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1996/1997 యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 1996 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1994/1995 ప్రపంచ కప్ 1994 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1992/1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1990/1991 ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1990 ఫ్రెండ్స్ 1989 యూరో 1988 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1987 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1986/1987 ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1982/1983 ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1980/1981 యూరో 1980 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరోప్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 యూరోలు క్వాలిఫయర్స్ 1974/1975 ప్రపంచ కప్ 1974 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీ 1974 ఫ్రెండ్లీ 1973 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1972/1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1970/1971 ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1968/1969 యూరో 1968 ఇటలీ ఫ్రెండ్లీస్ 1967 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1966/1967 ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్లీ 1965 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ 1964/1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1962/1963 ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1961 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 ఫ్రెండ్స్ 1958 ఫ్రెండ్స్ 1957 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1956/1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1956 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1953/1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1951 ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 1950 ఫ్రెండ్స్ 1949 ఫ్రెండ్స్ 1948 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1948 ఫ్రెండ్స్ 1947 ఫ్రెండ్స్ 1946 ఫ్రెండ్స్ 1945 ఫ్రెండ్స్ 1942 ఫ్రెండ్స్ 1940 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్స్ స్నేహితులు 1935 వో rld కప్ 1934 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1934 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1933/1934 ఫ్రెండ్స్ 1933 ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1929 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 1927 ఫ్రెండ్లీ 1926 ఫ్రెండ్స్ 1925 ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1923 ఫ్రెండ్స్ 1921 ఫ్రెండ్స్ 1921 ఫ్రెండ్స్ 1915 ఫ్రెండ్స్ 1914 ఫ్రెండ్స్ 1913 ఫ్రెండ్స్ 1912 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1912 ఫ్రెండ్లీ 1911 ఫ్రెండ్లీ 1910 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1994 USA ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ప్రపంచం కప్ 1982 స్పెయిన్ ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెంటీనా ప్రపంచ కప్ 1974 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ప్రపంచ కప్ 1954 స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 1938 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1934 ఇటలీ WCQ యూరప్ 2016/2017 WCQ యూరప్ 2012/2013 WCQ యూరప్ 2008/2009 WCQ యూరప్ 2004/2005 WCQ యూరప్ 2000/2001 WCQ యూరప్ 1996/1997 WCQ యూరప్ 1992/1993 WCQ యూరప్ 1980/1981 WCQ యూరప్ 1976/1977 WCQ యూరప్ 1972/1973 WCQ యూరప్ 1968/1969 WCQ యూరప్ 1964/1965 WCQ యూరప్ 1956/1957 WCQ యూరప్ 1953/1954 WCQ యూరప్ 1933/1934 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2017 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 1997 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 1961 ఒలింపిక్స్ 1948 ఒలింపిక్స్ 1936 ఒలింపిక్స్ 1928 ఒలింపిక్స్ 1924 ఒలింపిక్స్ 1920 ఒలింపిక్స్ 1912 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్లీ ies 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 199 ఫ్రెండ్స్ 199 ఫ్రెండ్స్ 199 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1990 ఫ్రెండ్స్ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 ఫ్రెండ్స్ 1975 ఫ్రెండ్స్ 1973 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 ఫ్రెండ్స్ 1958 ఫ్రెండ్స్ 1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1952 ఫ్రెండ్స్ 1951 ఫ్రెండ్స్ 1949 ఫ్రెండ్స్ 1948 ఫ్రెండ్స్ 1947 ఫ్రెండ్స్ 1946 ఫ్రెండ్స్ 1945 ఫ్రెండ్స్ 1942 ఫ్రెండ్స్ 1940 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్స్ 1937 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 1935 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1923 ఫ్రెండ్స్ 1922 ఫ్రెండ్స్ 1920 ఫ్రెండ్స్ 1915 ఫ్రెండ్స్ 1914 ఫ్రెండ్స్ 1913 ఫ్రెండ్స్ 1912 ఫ్రెండ్స్ 1911 ఫ్రెండ్లీ 1910 కాన్ఫెడ్ కప్ 2013 బ్రెజిల్ కాన్ఫెడ్ కప్ 2009 దక్షిణాఫ్రికా యూరో 2016 ఫ్రాంక్‌రిచ్ యూరో 2012 పోలాండ్ / ఉక్రెయిన్ యూరో 2008 ఆస్ట్రియా / స్విట్జర్లాండ్ యూరో 2008 హాలండ్ / బెల్జియం యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ యూరో 1988 జర్మనీ యూరో 1980 ఇటలీ యూరో 1968 ఇటలీ యూరో క్వాలిఫ్. 2019/2020 యూరో క్వాలిఫ్. 2014/2015 యూరో క్వాలిఫ్. 2010/2011 యూరో క్వాలిఫ్. 2006/2007 యూరో క్వాలిఫ్. 2002/2003 యూరో క్వాలిఫ్. 1998/1999 యూరో క్వాలిఫ్. 1994/1995 యూరో క్వాలిఫ్. 1990/1991 యూరో క్వాలిఫ్. 1986/1987 యూరో క్వాలిఫ్. 1982/1983 యూరో క్వాలిఫ్. 1974/1975 యూరో క్వాలిఫ్. 1970/1971 యూరో క్వాలిఫ్. 1966/1967 యూరో క్వాలిఫ్. 1962/1963 NL A 2020/2021 NL A 2018/2019
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
కార్లో సెరెసోలి బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. 06/14/1910
గైడో మాసెట్టి ఎ.ఎస్.రోమా 11/22/1907
ఆల్డో ఒలివిరి లూచీస్ 10/02/1910
రక్షించండి
అల్ఫ్రెడో ఫోని జువెంటస్ 01/20/1911
ఉగో లోకటెల్లి ఇంటర్ 02/05/1916
ఎరాల్డో మోన్జెగ్లియో ఎ.ఎస్.రోమా 06/05/1906
పియట్రో రావా జువెంటస్ 01/20/1916
మిడ్‌ఫీల్డర్
మిచెల్ ఆండ్రియోలో బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. 09/06/1912
ఆల్డో డోనాటి ఎ.ఎస్.రోమా 09/29/1910
గియోవన్నీ ఫెరారీ ఇంటర్ 12/06/1907
మారియో జెంటా జెనోవా 1893 ఫుట్‌బాల్ క్లబ్ 03/01/1912
రెనాటో ఓల్మి ఇంటర్ 07/12/1914
మారియో పెరాజోలో జెనోవా 1893 ఫుట్‌బాల్ క్లబ్ 06/07/1911
పియట్రో సెరాంటోని ఎ.ఎస్.రోమా 12/11/1906
ముందుకు
సెర్గియో బెర్టోని పిసా ఎస్సీ 09/23/1915
అమెడియో బియావతి బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. 04/04/1915
బ్రూనో చిజ్జో యుఎస్ ట్రయెస్టినా 04/19/1916
లుయిగి కొలాస్సీ యుఎస్ ట్రయెస్టినా 03/04/1914
పియట్రో ఫెరారీస్ ఇంటర్ 02/15/1912
గియుసేప్ మీజ్జా ఇంటర్ 08/23/1910
నిగిన్హో వాస్కో డా గామా 02/12/1912
పియరో పసినాటి యుఎస్ ట్రయెస్టినా 07/21/1910
సిల్వియో పియోలా లాజియో రోమ్ 09/29/1913
నిర్వాహకుడు
విట్టోరియో పోజ్జో 03/12/1886