ఇటలీ »సెరీ ఎ 2019/2020» 38. రౌండ్

సెరీ ఎ 2019/2020 »38. రౌండ్ (టేబుల్ & ఫలితాలు)2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 రిలీగేషన్ 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 ప్లేఆఫ్ 1999/2000 1998/1999 యుఫా-కప్ 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992 / 1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975 / 1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 ప్రతినిధి 1960/ 1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 దక్షిణ 1945/1946 ఉత్తర 1945/1946 తుది రౌండ్ 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/19 32 1930/1931 1929/1930 1. రౌండ్ 2. రౌండ్ 3. రౌండ్ 4. రౌండ్ 5. రౌండ్ 6. రౌండ్ 7. రౌండ్ 8. రౌండ్ 9. రౌండ్ 10. రౌండ్ 11. రౌండ్ 12. రౌండ్ 12. రౌండ్ 13. రౌండ్ 14. రౌండ్ 15. రౌండ్ 16. రౌండ్ 17. రౌండ్ 18. రౌండ్ 19. రౌండ్ 20. రౌండ్ 21. రౌండ్ 22. రౌండ్ 23. రౌండ్ 24. రౌండ్ 25. రౌండ్ 26. రౌండ్ 26. రౌండ్ 28. రౌండ్ 28. రౌండ్ 29. రౌండ్ 30. రౌండ్ 31. రౌండ్ 32. రౌండ్ 33. రౌండ్ 34 . రౌండ్ 35. రౌండ్ 36. రౌండ్ 37. రౌండ్ 38. రౌండ్
»పట్టికలు మొదటి రౌండ్ రెండవ రౌండ్
# జట్టు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు తేడా. పండిట్.
1 జువెంటస్, ఇటలీ జువెంటస్ 38 26 5 7 76:43 33 83
రెండు ఇంటర్, ఇటలీ ఇంటర్ 38 24 10 4 81:36 నాలుగు ఐదు 82
3 అట్లాంటా, ఇటలీ అట్లాంటా 38 2. 3 9 6 98:48 యాభై 78
4 లాజియో రోమ్, ఇటలీ లాజియో రోమ్ 38 24 6 8 79:42 37 78
5 AS రోమా, ఇటలీ ఎ.ఎస్.రోమా 38 ఇరవై ఒకటి 7 10 77:51 26 70
6 ఎసి మిలన్, ఇటలీ ఎసి మిలన్ 38 19 9 10 63:46 17 66
7 SSC నాపోలి, ఇటలీ ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి 38 18 8 12 61:50 పదకొండు 62
8 సాసుయోలో కాల్సియో, ఇటలీ సాసుయోలో కాల్సియో 38 14 9 పదిహేను 69:63 6 51
9 హెల్లాస్ వెరోనా, ఇటలీ హెల్లాస్ వెరోనా 38 12 13 13 47:51 -4 49
10 ACF ఫియోరెంటినా, ఇటలీ ACF ఫియోరెంటినా 38 12 13 13 51:48 3 49
పదకొండు పర్మా కాల్సియో 1913, ఇటలీ పర్మా కాల్సియో 1913 38 14 7 17 56:57 -1 49
12 బోలోగ్నా ఎఫ్.సి, ఇటలీ బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. 38 12 పదకొండు పదిహేను 52:65 -13 47
13 ఉడినీస్ కాల్సియో, ఇటలీ ఉడినీస్ కాల్సియో 38 12 9 17 37:51 -14 నాలుగు ఐదు
14 కాగ్లియారి కాల్సియో, ఇటలీ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 38 పదకొండు 12 పదిహేను 52:56 -4 నాలుగు ఐదు
పదిహేను సంప్డోరియా, ఇటలీ సంప్డోరియా 38 12 6 ఇరవై 48:65 -17 42
16 టొరినో ఎఫ్‌సి, ఇటలీ టొరినో ఎఫ్.సి. 38 పదకొండు 7 ఇరవై 46:68 -22 40
17 జెనోవా సిఎఫ్‌సి, ఇటలీ జెనోవా సిఎఫ్‌సి 38 10 9 19 47:73 -26 39
18 యుఎస్ లేస్, ఇటలీ యుఎస్ లేస్ 38 9 8 ఇరవై ఒకటి 52:85 -33 35
19 బ్రెస్సియా కాల్సియో, ఇటలీ బ్రెస్సియా కాల్సియో 38 6 7 25 35:79 -44 25
ఇరవై SPAL 2013 ఫెరారా, ఇటలీ SPAL 2013 ఫెరారా 38 5 5 28 27:77 -ఫిఫ్టీ ఇరవై
ఛాంపియన్స్ లీగ్
యూరోపా లీగ్
యూరోపా లీగ్ ఏది.
ప్రతినిధి