ఇజ్రాయెల్ లూనాఇజ్రాయెల్ లూనా లోపెజ్ - సిఎఫ్ పచుకాసిఎఫ్ పచుకా CF పచుకా [U20] మెక్సికో
మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2020 - 06/2021
# 200
11/2020 - 12/2020 సిఎఫ్ పచుకా సిఎఫ్ పచుకా మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2020 - 12/2020 సిఎఫ్ పచుకా సిఎఫ్ పచుకా [U20] మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2018 - 06/2020 సిఎఫ్ పచుకా సిఎఫ్ పచుకా [U17] మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2016 - 06/2018 సిఎఫ్ పచుకా సిఎఫ్ పచుకా [U15] మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రాథమిక దళాలు [U20] మెక్సికో 28 5 18 10 9 4 0 0 »[U20] -మాచెస్
& మొత్తం U20 28 5 18 10 9 4 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
ప్రాథమిక దళాలు [U17] మెక్సికో 3. 4 9 29 5 ఇరవై ఒకటి 6 1 0 »[U17] -మాచెస్
బేసిక్ ఫోర్సెస్ ఇంటర్నేషనల్ [U17] మెక్సికో 7 0 0 7 0 0 0 0 »[U17] -మాచెస్
& మొత్తం U17 41 9 29 12 ఇరవై ఒకటి 6 1 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .


అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
స్నేహితులు [U18] ఫిఫా 3 0 3 0 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U18 3 0 3 0 రెండు 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 7 రెండు 4 3 3 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 7 రెండు 4 3 3 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు