ఇనిఎస్టా

ఆండ్రెస్ ఇనిఎస్టా లుజోన్ - విస్సెల్ కోబ్, ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా, ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బివిస్సెల్ కోబ్ విస్సెల్ కోబ్ జపాన్
మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2018 - 12/2021
# 8
07/2002 - 06/2018 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2000 - 06/2003 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా బి మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 7 0 7 0 రెండు 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 130 పదకొండు 106 24 51 14 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 3 0 0 3 0 0 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 3 0 రెండు 1 1 1 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 442 35 320 122 121 37 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 73 10 66 7 22 7 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ 14 1 8 6 రెండు 1 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
AFC ఛాంపియన్స్ లీగ్ AFC 7 రెండు 5 రెండు 3 0 0 0 »AFC CL- మ్యాచ్‌లు
జె 1 లీగ్ జపాన్ 63 13 56 7 16 రెండు 0 0 »J1 లీగ్-మ్యాచ్‌లు
చక్రవర్తి కప్ జపాన్ రెండు 1 రెండు 0 రెండు 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ జపాన్ 1 0 0 1 0 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ జపాన్ 1 0 1 0 0 1 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 748 73 575 173 221 63 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 14 రెండు 13 1 3 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా ఇరవై 1 17 3 10 రెండు 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 55 5 39 16 33 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 5 0 4 1 0 0 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 16 0 16 0 7 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA ఇరవై ఒకటి 5 16 5 5 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 131 13 105 26 58 5 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 10 4 10 0 రెండు 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 10 4 10 0 రెండు 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 7 3 7 0 రెండు రెండు 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 7 3 7 0 రెండు రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 1 0 1 0 1 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U19 1 0 1 0 1 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

UEFA UEFA ఛాంపియన్స్ 2012
స్పెయిన్ స్పెయిన్ ఛాంపియన్స్ 2009 (డాన్ బలోన్)