ఇకర్ కాసిల్లాస్

ఇకర్ కాసిల్లాస్ ఫెర్నాండెజ్ - ఎఫ్‌సి పోర్టో, రియల్ మాడ్రిడ్, రియల్ మాడ్రిడ్ బి07/2015 - 08/2020 FC పోర్టో FC పోర్టో గోల్ కీపర్
07/1999 - 07/2015 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ గోల్ కీపర్
07/1999 - 06/2000 రియల్ మాడ్రిడ్ బి రియల్ మాడ్రిడ్ బి గోల్ కీపర్
11/1997 - 06/1998 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ గోల్ కీపర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 5 0 5 0 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »ఇంటర్. కప్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 177 0 176 1 1 6 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 0 4 0 0 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 3 0 3 0 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ పోర్చుగల్ 116 0 115 1 0 8 0 0 »ప్రిమ్. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కప్ పోర్చుగల్ 5 0 5 0 0 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ పోర్చుగల్ 3 0 3 0 0 0 0 0 »లీగ్-మ్యాచ్స్ కప్
సూపర్ కప్ పోర్చుగల్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 510 0 508 రెండు రెండు 16 1 1 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 40 0 39 1 1 1 0 1 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ 13 0 13 0 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 881 0 876 5 4 31 1 రెండు »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 17 0 17 0 0 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 29 0 29 0 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 64 0 51 13 29 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 7 0 7 0 0 0 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 14 0 14 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 3. 4 0 3. 4 0 0 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 167 0 154 13 29 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు