హ్యారీ కేన్

హ్యారీ ఎడ్వర్డ్ కేన్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్, లీసెస్టర్ సిటీ, నార్విచ్ సిటీ, మిల్వాల్ ఎఫ్సి, లేటన్ ఓరియంట్టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఇంగ్లాండ్
ముందుకు
06/2013 - 06/2024
# 10
02/2013 - 05/2013 లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ ముందుకు
02/2013 - 02/2013 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ముందుకు
09/2012 - 02/2013 నార్విచ్ సిటీ నార్విచ్ సిటీ ముందుకు
05/2012 - 09/2012 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ముందుకు
01/2012 - 04/2012 మిల్వాల్ ఎఫ్.సి. మిల్వాల్ ఎఫ్.సి. ముందుకు
08/2011 - 12/2011 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ముందుకు
07/2011 - 12/2011 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ [యువత] ముందుకు
01/2011 - 06/2011 లేటన్ ఓరియంట్ లేటన్ ఓరియంట్ ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 24 ఇరవై 24 0 7 3 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 29 9 13 16 4 రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 8 7 5 3 1 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 2. 3. 4 157 217 17 53 27 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 35 9 24 పదకొండు పదకొండు 1 0 0 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 22 13 14 8 9 1 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ వన్ ఇంగ్లాండ్ 18 5 9 9 8 1 1 0 »లీగ్ వన్-మ్యాచ్స్
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ పదిహేను 6 పదకొండు 4 4 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్లేఆఫ్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 »ప్లేఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 387 226 317 70 97 35 1 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
నెక్స్ట్‌జెన్ సిరీస్ [Yth] UEFA 3 1 3 0 0 0 0 0 »నెక్స్ట్‌జెన్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 3 1 3 0 0 0 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 6 6 6 0 1 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 6 5 6 0 1 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 10 5 8 రెండు 3 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 4 0 3 1 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 13 పదిహేను 10 3 4 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 12 1 10 రెండు 3 1 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 51 32 43 8 13 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 3 రెండు 1 రెండు 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 3 0 3 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 8 6 4 4 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 14 8 8 6 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 3 1 3 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 3 1 3 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 3 1 3 0 3 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 3 0 రెండు 1 రెండు 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 8 1 7 1 7 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

టాప్ స్కోరర్