హెక్టర్ బెల్లెరాన్

హెక్టర్ బెల్లెరాన్ మోరునో - ఆర్సెనల్ ఎఫ్సి, ఆర్సెనల్ ఎఫ్సి యు 23, ఆర్సెనల్ ఎఫ్సి యు 21, వాట్ఫోర్డ్ ఎఫ్సి, ఆర్సెనల్ ఎఫ్సి (ఆర్), ఎఫ్సి బార్సిలోనాఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్
రక్షించండి
02/2014 - 06/2023
# రెండు
09/2019 - 09/2019 ఆర్సెనల్ FC U23 ఆర్సెనల్ FC U23 రక్షించండి
02/2014 - 06/2015 ఆర్సెనల్ FC U21 ఆర్సెనల్ FC U21 రక్షించండి
02/2014 - 06/2014 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. [యువత] రక్షించండి
11/2013 - 02/2014 వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC రక్షించండి
09/2012 - 11/2013 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. రక్షించండి
07/2012 - 11/2013 ఆర్సెనల్ FC U21 ఆర్సెనల్ FC U21 రక్షించండి
07/2011 - 11/2013 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. [యువత] రక్షించండి
07/2011 - 06/2012 ఆర్సెనల్ FC (R) ఆర్సెనల్ FC (R) రక్షించండి
07/2010 - 06/2011 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా [యువత] రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA పదిహేను 0 పదిహేను 0 రెండు 1 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 14 1 13 1 రెండు రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 180 8 167 13 13 30 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 8 0 6 రెండు 1 1 0 0 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 12 0 పదకొండు 1 రెండు 1 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 8 0 5 3 1 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 3 0 3 0 1 1 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 23 U23 PL Div.1- సరిపోలికలు
& మొత్తం 242 9 222 ఇరవై 2. 3 37 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] UEFA 6 0 6 0 1 1 0 0 »యూత్ లీగ్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
నెక్స్ట్‌జెన్ సిరీస్ [Yth] UEFA 9 0 9 0 రెండు రెండు 0 1 »నెక్స్ట్‌జెన్ [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత పదిహేను 0 పదిహేను 0 3 3 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
మిత్రులు ఫిఫా 4 0 3 1 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 4 0 3 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 3 0 3 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 4 0 4 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 7 0 7 0 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 14 0 14 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 1 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 6 0 6 0 1 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 9 0 9 0 1 0 0 1 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు