గిల్లెర్మో ఫ్రాంకో

గిల్లెర్మో లూయిస్ ఫ్రాంకో ఫార్కువర్సన్ - చికాగో ఫైర్, సిఎఫ్ పచుకా, వెలెజ్ సార్స్‌ఫీల్డ్, వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్, విల్లారియల్ సిఎఫ్, సిఎఫ్ మోంటెర్రే, శాన్ లోరెంజో

09/2012 - 12/2012 చికాగో ఫైర్ చికాగో ఫైర్ ముందుకు
01/2012 - 06/2012 సిఎఫ్ పచుకా సిఎఫ్ పచుకా ముందుకు
01/2011 - 12/2011 వెలెజ్ సార్స్‌ఫీల్డ్ వెలెజ్ సార్స్‌ఫీల్డ్ ముందుకు
09/2009 - 06/2010 వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ ముందుకు
01/2006 - 06/2009 విల్లారియల్ సిఎఫ్ విల్లారియల్ సిఎఫ్ ముందుకు
07/2002 - 12/2005 సిఎఫ్ మోంటెర్రే సిఎఫ్ మోంటెర్రే ముందుకు
01/1999 - 06/2002 శాన్ లోరెంజో శాన్ లోరెంజో ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA పదకొండు 1 4 7 రెండు 4 0 1 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 6 1 రెండు 4 1 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 2. 3 5 16 7 10 5 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 81 14 43 38 24 ఇరవై 1 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 5 4 3 రెండు 0 రెండు 0 1 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
లిబర్టాడోర్స్ కప్ CONMEBOL 13 3 9 4 6 0 0 0 »లిబ్-మ్యాచ్స్ కప్
దక్షిణ అమెరికా కప్ CONMEBOL 8 4 8 0 3 రెండు 0 0 »కోపా సుడ్.-మ్యాచ్‌లు
మెర్కోసూర్ కప్ CONMEBOL 13 1 13 0 7 4 0 0 »మెర్కోస్ కప్.-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం అర్జెంటీనా 44 10 33 పదకొండు 17 9 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం మెక్సికో 131 63 119 12 29 36 రెండు 5 »1 వ డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
మేజర్ లీగ్ సాకర్ ఉపయోగాలు 3 0 0 3 0 0 0 1 »MLS- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 338 106 250 88 99 83 3 8 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 7 0 5 రెండు 4 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF ఫిఫా 8 3 7 1 5 1 0 0 »WCQ CONCACAF- సరిపోలికలు
స్నేహితులు ఫిఫా 7 రెండు 5 రెండు 3 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
గోల్డ్ కప్ CONCACAF 3 రెండు 0 3 0 1 0 0 »గోల్డ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 25 7 17 8 12 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

మెక్సికో మెక్సికో ఛాంపియన్స్ 2003 ముగింపు

టాప్ స్కోరర్

మెక్సికో మొదటి విభాగం 2004/2005 (ఓపెనింగ్)