గ్రానిట్ షాకా

గ్రానిట్ ha ాకా - ఆర్సెనల్ ఎఫ్సి, బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్, ఎఫ్‌సి బాసెల్, ఎఫ్‌సి బాసెల్ IIఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్
మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2016 - 06/2023
# 3. 4
07/2012 - 06/2016 బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2010 - 06/2012 FC బాసెల్ FC బాసెల్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2009 - 06/2010 FC బాసెల్ II FC బాసెల్ II మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 22 1 18 4 5 6 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 1 రెండు రెండు 0 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 40 3 3. 4 6 8 7 1 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 1 రెండు 0 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 108 6 96 12 18 29 4 1 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 9 0 8 1 రెండు 3 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 152 9 145 7 25 40 0 3 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 14 0 12 రెండు 1 5 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 7 రెండు 6 1 0 3 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ స్విట్జర్లాండ్ 44 రెండు 29 పదిహేను 6 7 0 0 »సూపర్ లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కప్ స్విట్జర్లాండ్ 4 0 3 1 0 1 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 408 25 357 51 65 101 5 4 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 8 రెండు 8 0 రెండు రెండు 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 18 4 17 1 6 1 1 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 26 3 24 రెండు 12 5 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 4 0 4 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA ఇరవై 3 ఇరవై 0 8 4 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA పదకొండు 0 పదకొండు 0 0 5 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 89 12 86 3 28 18 1 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 4 0 4 0 3 రెండు 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 5 0 4 1 3 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 1 1 1 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 1 1 1 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 7 1 7 0 5 రెండు 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA 4 0 4 0 1 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 పదకొండు 1 పదకొండు 0 6 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ ఛాంపియన్స్ 2017 (జాతీయ జట్టు)