గొంజలో హిగ్యుయిన్

గొంజలో గెరార్డో హిగువాన్ - ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్, జువెంటస్, చెల్సియా ఎఫ్‌సి, ఎసి మిలన్, ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి, రియల్ మాడ్రిడ్, రివర్ ప్లేట్ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ ఇంటర్ మయామి సిఎఫ్ ఉపయోగాలు
ముందుకు
09/2020 - 12/2022
# 9
07/2019 - 09/2020 జువెంటస్ జువెంటస్ ముందుకు
01/2019 - 06/2019 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ముందుకు
08/2018 - 01/2019 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ ముందుకు
07/2016 - 08/2018 జువెంటస్ జువెంటస్ ముందుకు
07/2013 - 07/2016 ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి ముందుకు
01/2007 - 07/2013 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ ముందుకు
01/2005 - 12/2006 నదీ ఫలకము నదీ ఫలకము ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 83 24 61 22 32 7 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 1 రెండు 0 0 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 29 12 ఇరవై ఒకటి 8 పదకొండు 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 14 5 13 1 8 0 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 1 0 0 1 0 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 224 125 193 31 67 22 1 1 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 2. 3 9 16 7 5 3 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఇటలీ 5 రెండు 4 1 1 రెండు 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 190 107 132 58 74 ఇరవై 1 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ ఇరవై ఒకటి 4 పదిహేను 6 8 రెండు 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ 5 రెండు 1 4 1 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
లిబర్టాడోర్స్ కప్ CONMEBOL 4 రెండు రెండు రెండు 0 0 0 0 »లిబ్-మ్యాచ్స్ కప్
దక్షిణ అమెరికా కప్ CONMEBOL రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 »కోపా సుడ్.-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం అర్జెంటీనా 35 13 30 5 17 3 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
మేజర్ లీగ్ సాకర్ ఉపయోగాలు 9 1 9 0 3 0 0 0 »MLS- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 649 307 501 148 228 61 రెండు 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 14 5 పదకొండు 3 7 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా ఫిఫా 22 పదకొండు ఇరవై రెండు 10 4 0 1 »WCQ సౌత్ యామ్-మ్యాచ్స్
స్నేహితులు ఫిఫా 26 8 22 4 18 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
అమెరికా కప్ CONMEBOL 13 7 9 4 7 0 0 0 »కోపా అమెరికా-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 75 31 62 13 42 5 0 1 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

టాప్ స్కోరర్

ఇటలీ ఒక సిరీస్ 2015/2016