ఘనా »స్క్వాడ్ ఆఫ్రికా కప్ క్వాలిటీ. 2019-2021

ఘనా జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ ఆఫ్రికా కప్ క్వాలిటీ. 2019-2021స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- ఫ్రెండ్స్ 2020 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2019-2021 ఆఫ్రికా కప్ 2019 Ä ఈజిప్టన్ ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2017-2019 ఆఫ్రికా కప్ 2017 గబన్ ఫ్రెండ్లీస్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2015/2016 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆఫ్రికా 2015-2017 ఆఫ్రికా కప్ 2015 ఈక్వటోరియల్ గినియా ఫ్రెండ్స్ 2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2014 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఆఫ్రికా కప్ 2013 సాడాఫ్రికా ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2013 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఆఫ్రికా కప్ 2012 గబన్ ఉండ్ Äquatorialg. ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 2012 ఫ్రెండ్స్ 2012 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆఫ్రికా 2011-2013 ఫ్రెండ్స్ 2011 ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ఆఫ్రికా కప్ 2010 అంగోలా ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా 2008/2009 ఆఫ్రికా కప్ 2008 ఘనా ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2008 ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ఆఫ్రికా కప్ 2006 ఈజిప్ట్ ఫ్రెండ్లీస్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా 2004/2005 ఆఫ్రికా కప్ 2002 మాలి ఫ్రెండ్లీస్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2001 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా 2000/2001 ఆఫ్రికా కప్ 2000 ఘనా / నైజీరియా ఫ్రెండ్లీస్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఆఫ్రికా కప్ 1998 బుర్కినా ఫాసో ఫ్రెండ్లీ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఆఫ్రికా కప్ 1996 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 1996 ఆఫ్రికా కప్ 1994 ట్యునీషియా ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 1994 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ ఆఫ్రికా 1992/1993 ఆఫ్రికా కప్ 1992 సెనెగల్ ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 1992 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్లీ 1991 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 1990 ఫ్రెండ్స్ 1989 WC క్వాలిఫైయర్స్ ఆఫ్రికా 1988/1989 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 1988 ఫ్రెండ్లీ 1987 ఫ్రెండ్లీ 1986 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 1982 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 ఆఫ్రికా కప్ 1980 నైజీరియా ఫ్రెండ్స్ 1980 ఆఫ్రికా కప్ 1978 ఘనా ఫ్రెండ్లీ 1978 ఫ్రెండ్లీ 1977 ఆఫ్రికా కప్ క్వాల్. 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ WCQ ఆఫ్రికా 2015-2017 WCQ ఆఫ్రికా 2011-2013 WCQ ఆఫ్రికా 2008/2009 WCQ ఆఫ్రికా 2004/2005 WCQ ఆఫ్రికా 2000 / 2001 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ కప్ 2019 Ä ఈజిప్టెన్ ఆఫ్రికా కప్ 2017 గబన్ ఆఫ్రికా కప్ 2015 ఈక్వటోరియల్ గినియా ఆఫ్రికా కప్ 2013 సాడాఫ్రికా ఆఫ్రికా కప్ 2012 గబన్ ఉండ్ Äquatorialg. ఆఫ్రికా కప్ 2010 అంగోలా ఆఫ్రికా కప్ 2008 ఘనా ఆఫ్రికా కప్ 2006 ఈజిప్ట్ ఆఫ్రికా కప్ 2002 మాలి ఆఫ్రికా కప్ 2000 ఘనా / నైజీరియా ఆఫ్రికా కప్ 1998 బుర్కినా ఫాసో ఆఫ్రికా కప్ 1996 దక్షిణాఫ్రికా ఆఫ్రికా కప్ 1994 ట్యునీషియా ఆఫ్రికా కప్ 1992 సెనెగల్ అఫ్ర్. కప్ క్యూఎఫ్ 2019-2021 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2017-2019 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2015/2016 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2014 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2013 Afr. కప్ క్యూఎఫ్ 2012
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
రజాక్ అబలోరా అసంటే కోటోకో 09/04/1996
ఫెలిక్స్ అన్నన్ అసంటే కోటోకో 11/22/1994
లారెన్స్ అతి-జిగి FC సెయింట్ గాలెన్ 11/29/1996
ఫటౌ దౌడా 04/06/1985
రిచర్డ్ ఓఫోరి ఓర్లాండో పైరేట్స్ 11/01/1993
రక్షించండి
కాసిమ్ ఆడమ్స్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 06/22/1995
జోసెఫ్ ఐడూ సెల్టిక్ విగో 09/29/1995
క్వాడ్వో అమోకో 10/15/1993
జోసెఫ్ అట్టామా కైసేరిస్పోర్ 05/22/1994
అబ్దుల్ రెహ్మాన్ బాబా చెల్సియా ఎఫ్.సి. 07/02/1994
జాన్ బోయ్ FC మెట్జ్ 04/23/1987
అలెగ్జాండర్ జికు RC స్ట్రాస్‌బోర్గ్ 08/09/1994
గిడియాన్ మెన్సా విటెరియా గుయిమారీస్ 07/18/1998
అబ్దుల్ మహ్మద్ | 06/06/1992
క్రిస్టోఫర్ నెట్టే అసంటే కోటోకో 07/17/1998
నికోలస్ ఒపోకు అమియన్స్ ఎస్సీ 11/08/1997
ఆండీ యియాడోమ్ ఎఫ్‌సి చదవడం 12/02/1991
మిడ్‌ఫీల్డర్
క్లిఫోర్డ్ అబోగీ క్లబ్ టిజువానా 02/11/1995
ఆఫ్రి అక్వా కొత్త మాలత్యస్పోర్ 01/05/1992
క్రిస్టోఫర్ ఆంట్వి-అడ్జీ ఎస్సీ పాడర్‌బోర్న్ 07 02/07/1994
మజీద్ అషిమేరు ఆర్బి సాల్జ్‌బర్గ్ 10/10/1997
ఇద్రిసు బాబా ఆర్‌సిడి మల్లోర్కా 01/22/1996
అల్ఫ్రెడ్ డంకన్ ACF ఫియోరెంటినా 03/10/1993
తారిక్ ఫోసు-హెన్రీ బ్రెంట్‌ఫోర్డ్ ఎఫ్‌సి 11/05/1995
టారిక్ జిబ్రీన్ టిపి మజెంబే 01/14/1991
మహ్మద్ కుడుస్ AFC అజాక్స్ 08/02/2000
ఇమ్మాన్యుయేల్ లోమోటీ అమియన్స్ ఎస్సీ 12/19/1997
శామ్యూల్ ఓవుసు అల్ ఫహ 03/28/1996
థామస్ పార్టీ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 06/13/1993
ముబారక్ వాకాసో జియాంగ్స్ సునింగ్ 07/25/1990
ముందుకు
జాన్ ఆంట్వి పిరమిడ్లు FC 08/06/1992
ఆండ్రీ అయ్యూ స్వాన్సీ సిటీ 12/17/1989
జోర్డాన్ అయ్యూ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 09/11/1991
ఇమ్మాన్యుయేల్ బోటెంగ్ డాలియన్ ప్రో 05/23/1996
కాలేబ్ ఎకుబాన్ ట్రాబ్జోన్స్పోర్ 03/23/1994
జెఫ్రీ ష్లప్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 12/23/1992
ముముని షాఫియు యుఎస్ మొనాస్టిర్ 05/11/1995
పాట్రిక్ తుమాసి హన్నోవర్ 96 05/09/1994
నిర్వాహకుడు
చార్లెస్ అకోన్నోర్ 16/01/2020 నుండి 03/12/1974
క్వేసి అప్పయ్య 31/12/2019 వరకు 06/30/1960