జర్మనీ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2019

జర్మనీ జాతీయ జట్టు »మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు 20192021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2007 2005 2005 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1994 1994 1992 1992 1990 1990 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1971 1970 1969 1968 1967 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 193 1929 1928 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908
ఫ్రెండ్స్ 2019
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
మార్చి 03/20/2019 19:45 హెచ్ సెర్బియా సెర్బియా 1: 1 (0: 1)
అక్టోబర్ 10/09/2019 19:45 హెచ్ అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా 2: 2 (2: 0)
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ సి 03/24/2019 19:45 TO నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ 3: 2 (2: 0)
గ్రూప్ సి 06/08/2019 19:45 TO బెలారస్ బెలారస్ 2: 0 (1: 0)
గ్రూప్ సి 06/11/2019 19:45 హెచ్ ఎస్టోనియా ఎస్టోనియా 8: 0 (5: 0)
గ్రూప్ సి 06/09/2019 19:45 హెచ్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ 2: 4 (1: 0)
గ్రూప్ సి 09/09/2019 19:45 TO ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ 2: 0 (0: 0)
గ్రూప్ సి 10/13/2019 19:45 TO ఎస్టోనియా ఎస్టోనియా 3: 0 (0: 0)
గ్రూప్ సి 11/16/2019 19:45 హెచ్ బెలారస్ బెలారస్ 4: 0 (1: 0)
గ్రూప్ సి 11/19/2019 19:45 హెచ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ 6: 1 (2: 1)

ఆసక్తికరమైన కథనాలు