జర్మనీ »బుండెస్లిగా 2015/2016» టాప్ స్కోరర్

బుండెస్లిగా 2015/2016 - టాప్ స్కోరర్2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964
# ప్లేయర్ దేశం జట్టు లక్ష్యాలు (జరిమానా)
1. రాబర్ట్ లెవాండోవ్స్కీ పోలాండ్ పోలాండ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 30 (రెండు)
రెండు. పియరీ-ఎమెరిక్ అబామెయాంగ్ గాబన్ గాబన్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 25 (3)
3. థామస్ ముల్లెర్ జర్మనీ జర్మనీ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ ఇరవై (5)
నాలుగు. జేవియర్ హెర్నాండెజ్ మెక్సికో మెక్సికో బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ 17 (1)
5. ఆంథోనీ మోడెస్టే ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ పదిహేను (3)
6. సలోమన్ కలో ఐవరీ కోస్ట్ ఐవరీ కోస్ట్ హెర్తా బిఎస్సి హెర్తా బిఎస్సి 14 (రెండు)
క్లాడియో పిజారో పెరూ పెరూ వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ 14 (5)
సాండ్రో వాగ్నెర్ జర్మనీ జర్మనీ ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 14 (రెండు)
9. డేనియల్ దీదావి జర్మనీ జర్మనీ VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 13 (రెండు)
రాఫెల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 13 (1)
పదకొండు. మోరిట్జ్ హార్ట్‌మన్ జర్మనీ జర్మనీ ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 12 (8)
క్లాస్ జాన్ హంటెలార్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 12 (రెండు)
అలెగ్జాండర్ మీర్ జర్మనీ జర్మనీ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ 12 (1)
మార్కో రీస్ జర్మనీ జర్మనీ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 12 (1)
పదిహేను. యూనస్ మల్లి టర్కీ టర్కీ 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 పదకొండు (1)
హెన్రిఖ్ మిఖిటారియన్ అర్మేనియా అర్మేనియా బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ పదకొండు (0)
ఆంథోనీ ఉజా నైజీరియా నైజీరియా వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ పదకొండు (0)
18. వేదాద్ ఇబిసెవిక్ బోస్నియా-హెర్జెగోవినా బోస్నియా-హెర్జెగోవినా హెర్తా బిఎస్సి హెర్తా బిఎస్సి 10 (0)
19. జూలియన్ బ్రాండ్ జర్మనీ జర్మనీ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ 9 (0)
షింజి కగావా జపాన్ జపాన్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 9 (0)
నికోలాయ్ ముల్లెర్ జర్మనీ జర్మనీ హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి. 9 (0)
అడ్రియన్ రామోస్ కొలంబియా కొలంబియా బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 9 (0)
ఆండ్రే షోర్లే జర్మనీ జర్మనీ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 9 (0)
24. ఎండ్ బార్టెల్స్ జర్మనీ జర్మనీ వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ 8 (0)
బాస్ దోస్త్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 8 (1)
ఆండ్రే హాన్ జర్మనీ జర్మనీ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 8 (1)
జా-చెయోల్ కూ దక్షిణ కొరియా దక్షిణ కొరియా 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05
FC ఆగ్స్‌బర్గ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్
8 (0)
పియరీ-మిచెల్ లాసోగ్గా జర్మనీ జర్మనీ హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి. 8 (రెండు)
లెరోయ్ సానే జర్మనీ జర్మనీ ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 8 (0)
గుర్తించండి జర్మనీ జర్మనీ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 8 (0)
కెవిన్ వోలాండ్ జర్మనీ జర్మనీ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 8 (రెండు)
32. ఆల్ఫ్రెడ్ ఫిన్బోగాసన్ ఐస్లాండ్ ఐస్లాండ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ 7 (1)
జైరో స్పెయిన్ స్పెయిన్ 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 7 (0)
యోషినోరి ముటా జపాన్ జపాన్ 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 7 (0)
అర్తుర్ సోబిచ్ పోలాండ్ పోలాండ్ హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 7 (0)
లార్స్ స్టిండ్ల్ జర్మనీ జర్మనీ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 7 (0)
అయతా సులు టర్కీ టర్కీ ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 7 (0)
38. కరీం బెల్లారాబి జర్మనీ జర్మనీ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ 6 (0)
ఎరిక్ మాగ్జిమ్ చౌపో-మోటింగ్ కామెరూన్ కామెరూన్ ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 6 (0)
జూలియన్ డ్రాక్స్లర్ జర్మనీ జర్మనీ ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04
VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్
6 (0)
మార్సెల్ హెలెర్ జర్మనీ జర్మనీ ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 6 (0)
లుకాస్ హింటర్‌సీర్ ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 6 (1)
ఫాబియన్ జాన్సన్ ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 6 (0)
మాక్స్ క్రూస్ జర్మనీ జర్మనీ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 6 (0)
పాల్ వెర్హేగ్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ 6 (6)
టిమో వెర్నర్ జర్మనీ జర్మనీ VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 6 (0)
సైమన్ జోలర్ జర్మనీ జర్మనీ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 6 (0)
48. క్రిస్టియన్ క్లెమెన్స్ జర్మనీ జర్మనీ 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 5 (0)
On ాన్ కార్డోబా కొలంబియా కొలంబియా 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 5 (0)
మహమూద్ దహౌద్ జర్మనీ జర్మనీ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 5 (0)
వ్లాదిమిర్ దరిదా చెక్ రిపబ్లిక్ చెక్ రిపబ్లిక్ హెర్తా బిఎస్సి హెర్తా బిఎస్సి 5 (0)
క్రిస్టియన్ జెంట్నర్ జర్మనీ జర్మనీ VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 5 (0)
మైఖేల్ గ్రెగోరిట్ష్ ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి. 5 (0)
స్టీఫన్ కీస్లింగ్ జర్మనీ జర్మనీ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ 5 (0)
హిరోషి కియోటాకే జపాన్ జపాన్ హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 5 (రెండు)
ఫిలిప్ కోస్టిక్ సెర్బియా సెర్బియా VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 5 (1)
ఆండ్రేజ్ క్రామారిక్ క్రొయేషియా క్రొయేషియా 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 5 (1)
మాక్స్ మేయర్ జర్మనీ జర్మనీ ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 5 (0)
లుకాస్ రుప్ జర్మనీ జర్మనీ VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 5 (0)
60. నాడిమ్ అమిరి జర్మనీ జర్మనీ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 4 (0)
రౌల్ బొబాడిల్లా పరాగ్వే పరాగ్వే FC ఆగ్స్‌బర్గ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ 4 (0)
కైబీ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ 4 (0)
లూక్ కాస్టైగ్నోస్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ 4 (0)
కింగ్స్లీ కోమన్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 4 (0)
పాబ్లో డి బ్లాసిస్ అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 4 (0)
డగ్లస్ కోస్టా బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 4 (0)
థోర్గాన్ హజార్డ్ బెల్జియం బెల్జియం బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 4 (0)
ఐవో ఇలిసెవిక్ క్రొయేషియా క్రొయేషియా హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి. 4 (0)
జ్లాట్కో జునుజోవిక్ ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ 4 (0)
హెవార్డ్ నార్డ్‌వీట్ నార్వే నార్వే బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 4 (0)
అర్జెన్ రాబెన్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 4 (1)
జోనాథన్ ష్మిడ్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 4 (0)
ఆర్టురో విడాల్ మిరప మిరప బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 4 (0)
74. స్టీఫన్ ఐగ్నెర్ జర్మనీ జర్మనీ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ 3 (0)
మాక్సిమిలియన్ ఆర్నాల్డ్ జర్మనీ జర్మనీ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 3 (0)
లియోనార్డో బిట్టెన్‌కోర్ట్ జర్మనీ జర్మనీ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 3 (0)
హకన్ కాల్హానోగ్లు టర్కీ టర్కీ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ 3 (1)
గొంజలో కాస్ట్రో జర్మనీ జర్మనీ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3 (0)
ఆండ్రియాస్ క్రిస్టెన్సేన్ డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 3 (0)
అలెగ్జాండర్ ఎస్వీన్ జర్మనీ జర్మనీ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ 3 (0)
డేనియల్ జిన్జెక్ జర్మనీ జర్మనీ VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 3 (1)
మాథియాస్ జింటర్ జర్మనీ జర్మనీ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3 (0)
జెరోమ్ గొండోర్ఫ్ జర్మనీ జర్మనీ ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 3 (0)
మారియో గోట్జ్ జర్మనీ జర్మనీ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 3 (0)
పాట్రిక్ హెర్మాన్ జర్మనీ జర్మనీ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 3 (0)
లూయిస్ హోల్ట్‌బీ జర్మనీ జర్మనీ హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి. 3 (0)
కెవిన్ కాంప్ల్ స్లోవేనియా స్లోవేనియా బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్
బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్
3 (0)
కెనన్ కరామన్ టర్కీ టర్కీ హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 3 (0)
మాథ్యూ లెక్కీ ఆస్ట్రేలియా ఆస్ట్రేలియా ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 3 (0)
జోయెల్ మాటిప్ కామెరూన్ కామెరూన్ ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 3 (0)
జార్జ్ నీడెర్మీర్ జర్మనీ జర్మనీ VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 3 (0)
మార్సెల్ రిస్సే జర్మనీ జర్మనీ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 3 (0)
మార్కో రస్ జర్మనీ జర్మనీ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ 3 (0)
అలెశాండ్రో షాప్ఫ్ ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 3 (0)
హారిస్ సెఫెరోవిక్ స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ 3 (1)
ఇబ్రహీమా ట్రోర్ గినియా గినియా బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 3 (0)
ఆస్కార్ వెండ్ట్ స్వీడన్ స్వీడన్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 3 (0)
గ్రానిట్ షాకా స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 3 (1)
99. లియోన్ ఆండ్రియాసేన్ డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 రెండు (0)
చార్లెస్ అర్ంగుయిజ్ మిరప మిరప బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ రెండు (0)
జూలియన్ బామ్‌గార్ట్లింగర్ ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 రెండు (0)
యునెస్ బెల్హాండా మొరాకో మొరాకో ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 రెండు (0)
నిక్లాస్ బెండ్ట్నర్ డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ రెండు (0)
డేనియల్ కాలిగిరి జర్మనీ జర్మనీ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ రెండు (0)
ఫ్రాంకో డి శాంటో అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 రెండు (0)
పాపి జిలోబోడ్జీ సెనెగల్ సెనెగల్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ రెండు (0)
జోహన్ జౌరౌ స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి. రెండు (0)
జోసిప్ డ్రిమిక్ స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్
హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి.
రెండు (0)
జోహన్నెస్ గీస్ జర్మనీ జర్మనీ ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 రెండు (1)
యానిక్ గెర్హార్ట్ జర్మనీ జర్మనీ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ రెండు (0)
జోసుహా గుయిలవోగుయ్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ రెండు (0)
జెంకి హరగుచి జపాన్ జపాన్ హెర్తా బిఎస్సి హెర్తా బిఎస్సి రెండు (0)
మార్టిన్ హార్నిక్ ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ రెండు (0)
డొమినిక్ హీంట్జ్ జర్మనీ జర్మనీ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ రెండు (0)
జియోంగ్-హో హాంగ్ దక్షిణ కొరియా దక్షిణ కొరియా FC ఆగ్స్‌బర్గ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ రెండు (0)
మాట్స్ హమ్మెల్స్ జర్మనీ జర్మనీ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ రెండు (0)
ఆరోన్ జోహన్సన్ ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ రెండు (1)
మిలోస్ జోజిక్ సెర్బియా సెర్బియా 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ రెండు (0)
స్టీఫన్ లెక్స్ జర్మనీ జర్మనీ ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 రెండు (0)
డారియో లెజ్కానో పరాగ్వే పరాగ్వే ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 రెండు (0)
డొమినిక్ మరోహ్ స్లోవేనియా స్లోవేనియా 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ రెండు (0)
మార్విన్ మాటిప్ కామెరూన్ కామెరూన్ ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 రెండు (0)
అడ్మిర్ మెహమెడీ స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ రెండు (0)
పీటర్ నీమెయర్ జర్మనీ జర్మనీ ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 రెండు (0)
మార్విన్ ప్లాటెన్‌హార్డ్ట్ జర్మనీ జర్మనీ హెర్తా బిఎస్సి హెర్తా బిఎస్సి రెండు (0)
క్రిస్టియన్ పులిసిక్ ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ రెండు (0)
కాన్స్టాంటిన్ రౌష్ రష్యా రష్యా ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 రెండు (0)
ఫ్రాంక్ రిబరీ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ రెండు (0)
రికార్డో రోడ్రిగెజ్ స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ రెండు (రెండు)
ఆర్టియోమ్ రుడ్నెవ్ లాట్వియా లాట్వియా హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి. రెండు (0)
సెబాస్టియన్ రూడీ జర్మనీ జర్మనీ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ రెండు (0)
సలీఫ్ సానే సెనెగల్ సెనెగల్ హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 రెండు (0)
క్రిస్టియన్ షుల్జ్ జర్మనీ జర్మనీ హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 రెండు (0)
నిక్లాస్ స్టార్క్ జర్మనీ జర్మనీ హెర్తా బిఎస్సి హెర్తా బిఎస్సి రెండు (0)
మార్క్ స్టెండెరా జర్మనీ జర్మనీ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ రెండు (0)
థియాగో స్పెయిన్ స్పెయిన్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ రెండు (0)
ఎడ్వర్డో వర్గాస్ ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం మిరప మిరప 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ రెండు (0)
జానిక్ వెస్టర్‌గార్డ్ డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ రెండు (0)
మారియో వ్రాన్సిక్ బోస్నియా-హెర్జెగోవినా బోస్నియా-హెర్జెగోవినా ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 రెండు (0)
మిచెల్ వీజర్ జర్మనీ జర్మనీ హెర్తా బిఎస్సి హెర్తా బిఎస్సి రెండు (0)
స్టీవెన్ జుబెర్ స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ రెండు (0)
142. డేవిడ్ అలబా ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1 (0)
హలీల్ ఆల్టింటాప్ టర్కీ టర్కీ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ 1 (0)
వాల్డెమార్ అంటోన్ జర్మనీ జర్మనీ హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 1 (0)
డేనియల్ బైయర్ జర్మనీ జర్మనీ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ 1 (0)
లియోన్ బోలోగన్ నైజీరియా నైజీరియా 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1 (0)
ఫెడెరికో బార్బా ఇటలీ ఇటలీ VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 1 (0)
రాబర్ట్ బాయర్ జర్మనీ జర్మనీ ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 1 (0)
అలెగ్జాండర్ బామ్‌జోహన్ జర్మనీ జర్మనీ హెర్తా బిఎస్సి హెర్తా బిఎస్సి 1 (1)
ఉఫ్ఫ్ బెచ్ డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 1 (0)
స్టీఫన్ బెల్ జర్మనీ జర్మనీ 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1 (0)
అనిస్ బెన్-హతిరా ట్యునీషియా ట్యునీషియా ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్
హెర్తా బిఎస్సి హెర్తా బిఎస్సి
1 (0)
మేధి బెనాటియా మొరాకో మొరాకో బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1 (0)
లార్స్ బెండర్ జర్మనీ జర్మనీ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ 1 (0)
చార్లిసన్ బెన్‌షాప్ కురాకావో కురాకావో హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 1 (0)
సెబాస్టియన్ బోనిష్ పోలాండ్ పోలాండ్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ 1 (0)
జాన్ ఆంథోనీ బ్రూక్స్ ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు హెర్తా బిఎస్సి హెర్తా బిఎస్సి 1 (0)
డేనియల్ బ్రోసిన్స్కి జర్మనీ జర్మనీ 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1 (0)
గౌతాన్ బుస్మాన్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1 (0)
జాన్-అల్లం కాల్సెన్-బ్రాకర్ జర్మనీ జర్మనీ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ 1 (0)
క్లెబర్ రీస్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి. 1 (0)
డాంటే బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్
VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్
1 (0)
సెరీ డి ఐవరీ కోస్ట్ ఐవరీ కోస్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 1 (0)
ఎరిక్ డర్మ్ జర్మనీ జర్మనీ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1 (0)
మార్కస్ ఫ్యూల్నర్ జర్మనీ జర్మనీ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ 1 (0)
క్లెమెన్స్ ఫ్రిట్జ్ జర్మనీ జర్మనీ వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1 (0)
గాల్వెజ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1 (0)
థియోడర్ గెబ్రే సెలాసీ చెక్ రిపబ్లిక్ చెక్ రిపబ్లిక్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1 (0)
లియోన్ గోరెట్జ్కా జర్మనీ జర్మనీ ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 1 (0)
ఫ్లోరియన్ గ్రిల్లిట్ష్ ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1 (0)
పాస్కల్ గ్రోస్ జర్మనీ జర్మనీ ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 1 (0)
ఇల్కే గుండోగన్ జర్మనీ జర్మనీ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1 (0)
జిలోవన్ హమద్ స్వీడన్ స్వీడన్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1 (0)
మాకోటో హసేబే జపాన్ జపాన్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ 1 (0)
జోనాస్ హాఫ్మన్ జర్మనీ జర్మనీ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్
బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్
1 (0)
ఫిలిప్ హోసినర్ ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1 (0)
బెనెడిక్ట్ హవేడెస్ జర్మనీ జర్మనీ ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 1 (0)
బెంజమిన్ హ్యూబ్నర్ జర్మనీ జర్మనీ ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 1 (0)
హ్యూగో అల్మెయిడా పోర్చుగల్ పోర్చుగల్ హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 1 (0)
ఆరోన్ హంట్ జర్మనీ జర్మనీ హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి.
VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్
1 (1)
స్జాబోల్క్స్ హుస్తి హంగరీ హంగరీ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ 1 (0)
జావి మార్టినెజ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1 (0)
గోజ్కో కాజర్ సెర్బియా సెర్బియా హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి. 1 (0)
ఫెలిక్స్ క్లాస్ జర్మనీ జర్మనీ హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 1 (0)
జాన్ క్లిమెంట్ చెక్ రిపబ్లిక్ చెక్ రిపబ్లిక్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 1 (0)
టిమ్ క్లోస్ స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 1 (0)
రాబిన్ నోచే జర్మనీ జర్మనీ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 1 (0)
సీడ్ కోలాసినాక్ బోస్నియా-హెర్జెగోవినా బోస్నియా-హెర్జెగోవినా ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 1 (0)
జూలియన్ కోర్బ్ జర్మనీ జర్మనీ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 1 (0)
ఆర్టెమ్ క్రావెట్స్ ఉక్రెయిన్ ఉక్రెయిన్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 1 (0)
ఫిలిప్ లాహ్మ్ జర్మనీ జర్మనీ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1 (0)
టోబియాస్ స్థాయిలు జర్మనీ జర్మనీ ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 1 (0)
లూయిజ్ గుస్టావో బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 1 (0)
ఫాబియన్ లస్టెన్‌బెర్గర్ స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ హెర్తా బిఎస్సి హెర్తా బిఎస్సి 1 (0)
మార్సెలో బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 1 (0)
అలెగ్జాండ్రు మాగ్జిమ్ రొమేనియా రొమేనియా VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 1 (0)
స్లోబోడాన్ మెడోజెవిక్ సెర్బియా సెర్బియా ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ 1 (0)
అల్ఫ్రెడో మోరల్స్ ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 1 (0)
జాన్ మోరోవెక్ చెక్ రిపబ్లిక్ చెక్ రిపబ్లిక్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ 1 (0)
కరీం ఒనిసివో ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1. ఎఫ్‌ఎస్‌వి మెయిన్జ్ 05 1 (0)
యుయా ఒసాకో జపాన్ జపాన్ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1 (0)
లెవిన్ ఇజ్తునాలి జర్మనీ జర్మనీ వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1 (0)
సోక్రటిస్ పాపాస్టాథోపౌలోస్ గ్రీస్ గ్రీస్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1 (0)
ఇవాన్ పెరిసిక్ క్రొయేషియా క్రొయేషియా VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 1 (0)
యూజీన్ పోలన్స్కి పోలాండ్ పోలాండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1 (0)
స్లోబోడాన్ రాజ్కోవిక్ సెర్బియా సెర్బియా ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 1 (0)
స్టీఫన్ రీనార్ట్జ్ జర్మనీ జర్మనీ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ 1 (0)
సెబాస్టియన్ రోడ్ జర్మనీ జర్మనీ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 1 (0)
రోజర్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 ఎఫ్‌సి ఇంగోల్‌స్టాడ్ 04 1 (0)
మార్కో సైలర్ జర్మనీ జర్మనీ ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 1 (0)
అలన్ సెయింట్-మాగ్జిమిన్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 1 (0)
హిరోకి సకాయ్ జపాన్ జపాన్ హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 1 (0)
మార్సెల్ షెఫర్ జర్మనీ జర్మనీ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 1 (0)
ఫాబియన్ షోర్ స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1 (0)
మాన్యువల్ ష్మిడేబాచ్ జర్మనీ జర్మనీ హన్నోవర్ 96 హన్నోవర్ 96 1 (0)
కోస్టాస్ స్టెఫిలిడిస్ గ్రీస్ గ్రీస్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ 1 (0)
వాలెంటిన్ స్టాకర్ స్విట్జర్లాండ్ స్విట్జర్లాండ్ హెర్తా బిఎస్సి హెర్తా బిఎస్సి 1 (0)
టోని Šunjić బోస్నియా-హెర్జెగోవినా బోస్నియా-హెర్జెగోవినా VfB స్టుట్‌గార్ట్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 1 (0)
డుకాన్ Švento స్లోవేకియా స్లోవేకియా 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1. ఎఫ్‌సి కొలోన్ 1 (0)
జెరెమీ టోల్జన్ జర్మనీ జర్మనీ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1 (0)
ఒమర్ నేల టర్కీ టర్కీ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ 1 (0)
వియరిన్హా పోర్చుగల్ పోర్చుగల్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ VfL వోల్ఫ్స్‌బర్గ్ 1 (0)
సాంబౌ యాతబారా మాలి మాలి వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ 1 (0)
వ్లాడ్లెన్ యుర్చెంకో ఉక్రెయిన్ ఉక్రెయిన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ 1 (0)