గాబ్రియేల్ బార్బోసా

గాబ్రియేల్ బార్బోసా అల్మెయిడా - ఫ్లేమెంగో ఆర్జే, ఇంటర్, శాంటాస్ ఎఫ్‌సి, ఎస్ఎల్ బెంఫికాఫ్లేమెంగో ఆర్జే ఫ్లేమెంగో ఆర్జే బ్రెజిల్
ముందుకు
01/2020 - 12/2024
# 9
01/2020 - 01/2020 ఇంటర్ ఇంటర్ ముందుకు
01/2019 - 12/2019 ఫ్లేమెంగో ఆర్జే ఫ్లేమెంగో ఆర్జే ముందుకు
01/2019 - 01/2019 ఇంటర్ ఇంటర్ ముందుకు
01/2018 - 12/2018 శాంటాస్ ఎఫ్.సి. శాంటాస్ ఎఫ్.సి. ముందుకు
08/2017 - 01/2018 ఎస్ఎల్ బెంఫికా ఎస్ఎల్ బెంఫికా ముందుకు
08/2016 - 08/2017 ఇంటర్ ఇంటర్ ముందుకు
05/2013 - 08/2016 శాంటాస్ ఎఫ్.సి. శాంటాస్ ఎఫ్.సి. ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 9 1 0 9 0 3 0 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 1 0 1 0 1 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ పోర్చుగల్ 1 0 0 1 0 0 0 0 »ప్రిమ్. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కప్ పోర్చుగల్ 1 1 1 0 1 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ పోర్చుగల్ 1 0 1 0 1 0 0 0 »లీగ్-మ్యాచ్స్ కప్
లిబర్టాడోర్స్ కప్ CONMEBOL 24 12 24 0 5 రెండు రెండు 1 »లిబ్-మ్యాచ్స్ కప్
దక్షిణ అమెరికన్ రెకోపా CONMEBOL 1 1 1 0 0 0 0 0 »రెకోపా-మ్యాచ్‌లు
సెరీ ఎ బ్రెజిల్ 157 79 140 17 71 30 1 రెండు »ఎ-మ్యాచ్ సిరీస్
బ్రెజిల్ కప్ బ్రెజిల్ 5 3 5 0 రెండు రెండు 0 0 »కోపా-మ్యాచ్‌లు
బ్రెజిల్ సూపర్ కప్ బ్రెజిల్ 1 1 1 0 0 1 0 0 »సూపర్క్. బ్రా.-మ్యాచ్‌లు
కారియోకా ఛాంపియన్‌షిప్ బ్రెజిల్ 10 8 10 0 0 3 1 0 »కారియోకా-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 215 106 186 29 81 41 4 3 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
స్నేహితులు ఫిఫా రెండు 1 0 రెండు 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
అమెరికా కప్ CONMEBOL 3 1 1 రెండు 1 0 0 0 »కోపా అమెరికా-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 5 రెండు 1 4 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 6 రెండు 6 0 రెండు 1 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 6 రెండు 6 0 రెండు 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
దక్షిణ అమెరికన్ ఛాంపియన్‌షిప్ [U20] CONMEBOL 7 1 3 4 రెండు 0 0 0 »క్యాంప్. సుడ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 7 1 3 4 రెండు 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా రెండు 1 0 రెండు 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 రెండు 1 0 రెండు 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

CONMEBOL CONMEBOL ఛాంపియన్స్ 2019
బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ ఛాంపియన్స్ 2019

టాప్ స్కోరర్