గాబ్రియేల్ బాడిల్లా

గాబ్రియేల్ బాడిల్లా సెగురా - డిపోర్టివో సప్రిస్సా, న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం08/2010 - 06/2016 స్పోర్ట్స్ సప్రిస్సా స్పోర్ట్స్ సప్రిస్సా రక్షించండి
07/2008 - 07/2010 న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం రక్షించండి
01/2005 - 06/2008 స్పోర్ట్స్ సప్రిస్సా స్పోర్ట్స్ సప్రిస్సా రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 0 3 0 0 1 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
CONCACAF ఛాంపియన్స్ లీగ్ CONCACAF 12 0 పదకొండు 1 రెండు 3 0 0 ON CONCACAF CL- సరిపోలికలు
మేజర్ లీగ్ సాకర్ ఉపయోగాలు 7 0 5 రెండు రెండు 1 0 1 »MLS- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 22 0 19 3 4 5 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 1 0 1 0 0 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF ఫిఫా 3 0 3 0 0 రెండు 0 0 »WCQ CONCACAF- సరిపోలికలు
స్నేహితులు ఫిఫా పదిహేను 1 14 1 రెండు రెండు 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
గోల్డ్ కప్ CONCACAF 5 0 5 0 రెండు 1 0 0 »గోల్డ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 24 1 2. 3 1 4 6 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు