రాత్రిగాబ్రియేల్ ఫెర్నాండెజ్ అరేనాస్ - అల్ సాద్, అట్లాటికో మాడ్రిడ్, రియల్ జరాగోజా, గెటాఫే సిఎఫ్, అట్లాటికో మాడ్రిడ్ బి07/2018 - 06/2020 అల్ సద్ అల్ సద్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2011 - 07/2018 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2007 - 06/2011 రియల్ జరాగోజా రియల్ జరాగోజా మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2005 - 06/2007 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
08/2004 - 06/2005 గెటాఫ్ సిఎఫ్ గెటాఫ్ సిఎఫ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2004 - 08/2004 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2002 - 06/2004 అట్లాటికో మాడ్రిడ్ బి అట్లాటికో మాడ్రిడ్ బి మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 0 3 0 1 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 48 0 నాలుగు ఐదు 3 3 13 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 25 1 ఇరవై 5 5 7 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 1 4 0 1 1 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
UI- కప్ UEFA 3 0 1 రెండు 1 0 0 0 »UI- కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 429 ఇరవై 370 59 77 131 7 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
రెండవ విభాగం స్పెయిన్ 35 4 31 4 7 8 1 0 »Sg. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 46 రెండు 35 పదకొండు 13 13 రెండు 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ 4 0 4 0 0 1 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
AFC ఛాంపియన్స్ లీగ్ AFC 17 0 17 0 0 రెండు 0 0 »AFC CL- మ్యాచ్‌లు
ఖతార్ స్టార్స్ లీగ్ ఖతార్ 35 0 35 0 4 4 0 1 »QSL- సరిపోలికలు
& మొత్తం 650 28 566 84 112 180 10 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .


అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 7 0 7 0 3 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 7 0 7 0 3 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా 7 1 7 0 1 రెండు 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 7 1 7 0 1 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు