ఉచిత స్టేట్ స్టార్స్ »స్క్వాడ్ 2017/2018ఉచిత స్టేట్ స్టార్స్ »స్క్వాడ్ 2017/2018స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008 / 2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2001/2002 2000/2001 1998/1999 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1989/1990 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- పిఎస్ఎల్ 2018/2019 పిఎస్ఎల్ 2017/2018 పిఎస్ఎల్ 2016/2017 పిఎస్ఎల్ 2015/2016 పిఎస్ఎల్ 2014/2015 పిఎస్ఎల్ 2013/2014 పిఎస్ఎల్ 2012/2013 పిఎస్ఎల్ 2011/2012 పిఎస్ఎల్ 2010/2011 పిఎస్ఎల్ 2009/2010
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి


గోల్ కీపర్
30 స్వాగతం సిసిల్ Mbambo దక్షిణ ఆఫ్రికా 04/20/1990
32 క్రష్ పోయాలి దక్షిణ ఆఫ్రికా 02/04/1989
30 లిండోకుహ్లే న్కాంబులే దక్షిణ ఆఫ్రికా 08/05/1992
2. 3 అలీ సంగారే ఐవరీ కోస్ట్ 05/30/1986
3. 4 గ్లెన్ సాట్సీ థెలెట్సేన్ దక్షిణ ఆఫ్రికా 04/26/1992
రక్షించండి
14 బతుసి జ్యూరీ అబాస్ దక్షిణ ఆఫ్రికా
33 ఫిలిటా అభిమానులు దక్షిణ ఆఫ్రికా
33 అబ్రహ్మ్స్ జారెడ్ దక్షిణ ఆఫ్రికా
22 బంగాలి కెస్త గినియా 05/01/1993
35 తబాంగ్ క్లాస్ దక్షిణ ఆఫ్రికా 07/08/1993
44 రెడ్ మహాముత్స దక్షిణ ఆఫ్రికా 10/26/1981
19 సిఫిసో ఎంబెలే దక్షిణ ఆఫ్రికా 12/05/1987
42 నైకో మోబీ దక్షిణ ఆఫ్రికా 09/11/1994
29 పాట్రిక్ ఫుంగ్వాయో దక్షిణ ఆఫ్రికా 01/06/1988
రెండు సిఫమండ్ల షెలెంబే దక్షిణ ఆఫ్రికా 11/18/1992
6 తంసంకా తైసే దక్షిణ ఆఫ్రికా 08/12/1986
మిడ్‌ఫీల్డర్
26 గుడ్మాన్ డ్లమిని దక్షిణ ఆఫ్రికా 03/15/1988
17 సిబుసిసో హ్లూబి దక్షిణ ఆఫ్రికా 10/02/1994
పదకొండు సినెతేంబ జంట్జీ దక్షిణ ఆఫ్రికా 02/15/1989
13 చార్లెస్ కంపీ దక్షిణ ఆఫ్రికా
14 పోరాటం పొందండి దక్షిణ ఆఫ్రికా
4 మఖేహ్లీన్ మఖౌలా దక్షిణ ఆఫ్రికా 11/17/1989
13 థాబో మాఫాకిసా దక్షిణ ఆఫ్రికా
16 Mpho Mathekgane దక్షిణ ఆఫ్రికా 09/05/1994
పదిహేను రిలేబోగిలే మొఖుయోనే దక్షిణ ఆఫ్రికా
28 హ్యాపీ ఎలిఫెంట్ దక్షిణ ఆఫ్రికా
3. 4 డైలాన్ పీటర్సన్ దక్షిణ ఆఫ్రికా
18 టెబోగో పోట్సేన్ దక్షిణ ఆఫ్రికా 09/03/1993
యాభై న్లన్హ్లా విలకాజీ దక్షిణ ఆఫ్రికా 02/25/1987
ముందుకు
38 మహ్మద్ అనాస్ ఘనా 12/19/1994
39 మాగ్జిమ్ కాస్సే బెల్జియం 03/20/1992
నాలుగు ఐదు అర్మాండ్ ఎల్లా కామెరూన్ 03/23/1993
5 పాలోస్ మాసే దక్షిణ ఆఫ్రికా 09/28/1983
ఇరవై కాట్లేగో మాషెగో దక్షిణ ఆఫ్రికా 11/26/1986
ఇరవై ఒకటి సిఫెలెలే మ్తేంబు దక్షిణ ఆఫ్రికా 08/15/1987
27 హారిస్ టిలింబౌ కాంగో 11/11/1988
నిర్వాహకుడు
లూక్ ఐమెల్ బెల్జియం 09/20/1959
సామి ట్రోటన్ ఉత్తర ఐర్లాండ్ 03/27/1964