ఫ్రెడ్

ఫ్రెడెరికో రోడ్రిగ్స్ డి పౌలా శాంటాస్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, షాఖ్తర్ దొనేత్సక్, ఇంటర్నేషనల్మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్
మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2018 - 06/2023
# 17
07/2013 - 06/2018 షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ మిడ్‌ఫీల్డర్
05/2012 - 06/2013 అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 3. 4 1 29 5 6 5 1 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 6 0 6 0 1 3 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 18 3 16 రెండు 4 4 1 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 1 1 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 67 1 54 13 16 14 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 9 0 6 3 4 1 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 8 0 7 1 రెండు 3 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఉక్రెయిన్ 101 10 84 17 19 25 1 0 »ప్రీమియర్ లిగా-మ్యాచ్‌లు
కప్ ఉక్రెయిన్ 7 0 5 రెండు 1 4 0 0 Ub కుబోక్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఉక్రెయిన్ 3 3 3 0 1 1 0 0 »సూపర్ కుబోక్-మ్యాచ్‌లు
సెరీ ఎ బ్రెజిల్ 33 7 30 3 7 8 0 0 »ఎ-మ్యాచ్ సిరీస్
& మొత్తం 288 25 242 46 62 69 3 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
స్నేహితులు ఫిఫా 9 0 4 5 4 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
అమెరికా కప్ CONMEBOL రెండు 0 రెండు 0 రెండు 0 0 0 »కోపా అమెరికా-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం పదకొండు 0 6 5 6 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
దక్షిణ అమెరికన్ ఛాంపియన్‌షిప్ [U20] CONMEBOL 3 0 1 రెండు 0 1 0 0 »క్యాంప్. సుడ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 3 0 1 రెండు 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు