ఫ్రాంక్ లాంపార్డ్

ఫ్రాంక్ జేమ్స్ లాంపార్డ్ జూనియర్ - చెల్సియా ఎఫ్‌సి, డెర్బీ కౌంటీ, న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్‌సి, మాంచెస్టర్ సిటీ, వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్, స్వాన్సీ సిటీ07/2019 - 01/2021 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. నిర్వాహకుడు
07/2018 - 07/2019 డెర్బీ కౌంటీ డెర్బీ కౌంటీ నిర్వాహకుడు

క్లబ్ కెరీర్

07/2015 - 12/2016 న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2014 - 06/2015 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2001 - 06/2014 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. మిడ్‌ఫీల్డర్
01/1996 - 06/2001 వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
10/1995 - 12/1995 స్వాన్సీ సిటీ స్వాన్సీ సిటీ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/1995 - 09/1995 వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/1994 - 06/1995 వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ [యువత] మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 1 1 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 105 2. 3 94 పదకొండు 13 13 1 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 17 3 16 1 రెండు 0 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
UI- కప్ UEFA 6 3 6 0 0 1 0 0 »UI- కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 609 176 546 63 53 58 1 రెండు »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 73 28 65 8 పదకొండు 4 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ యాభై ఇరవై ఒకటి 37 13 రెండు 5 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 6 1 6 0 0 3 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
మేజర్ లీగ్ సాకర్ ఉపయోగాలు 31 పదిహేను 25 6 12 4 0 0 »MLS- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 903 270 800 103 94 88 రెండు రెండు »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 10 0 10 0 0 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 27 13 26 1 4 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 47 10 36 పదకొండు 2. 3 రెండు 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 4 3 4 0 1 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 18 3 13 5 4 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 106 29 89 17 32 5 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 3 1 3 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U21 3 1 3 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ ఛాంపియన్స్ 2005