ఫ్రాంక్ డి బోయర్

ఫ్రాన్సిస్కస్ డి బోయర్ - అట్లాంటా యునైటెడ్ ఎఫ్‌సి, క్రిస్టల్ ప్యాలెస్, ఇంటర్, ఎఎఫ్‌సి అజాక్స్, అల్ షమల్ ఎస్సి, అల్ రేయాన్, రేంజర్స్ ఎఫ్‌సి, గలాటసారే, ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా / నెదర్లాండ్స్01/2019 - 07/2020 అట్లాంటా యునైటెడ్ FC అట్లాంటా యునైటెడ్ FC నిర్వాహకుడు
07/2017 - 09/2017 క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ నిర్వాహకుడు
08/2016 - 10/2016 ఇంటర్ ఇంటర్ నిర్వాహకుడు
12/2010 - 06/2016 AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ నిర్వాహకుడు
07/2008 - 12/2010 AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ [యువత] నిర్వాహకుడు

జాతీయ జట్లు నిర్వహించేవి

బుతువు జట్టు స్థానం
ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ గాడిద. నిర్వాహకుడు
ఫ్రెండ్స్ 2020 నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ నిర్వాహకుడు
ఫ్రెండ్స్ 2010 నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ గాడిద. నిర్వాహకుడు
యూరో 2020 నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ నిర్వాహకుడు
నేషన్స్ లీగ్ A 2020/2021 నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ నిర్వాహకుడు

క్లబ్ కెరీర్

07/2005 - 06/2006 అల్ షమల్ ఎస్.సి. అల్ షమల్ ఎస్.సి. రక్షించండి
07/2004 - 06/2005 అల్ రాయన్ అల్ రాయన్ రక్షించండి
01/2004 - 06/2004 రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రక్షించండి
07/2003 - 12/2003 గలాటసారే గలాటసారే రక్షించండి
01/1999 - 06/2003 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా రక్షించండి
07/1988 - 12/1998 AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఇంటర్ కాంటినెంటల్ కప్ ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఇంటర్. కప్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 81 7 79 రెండు 6 8 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 4 1 4 0 0 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 36 3 36 0 రెండు రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 1 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
కప్ విన్నర్స్ కప్ UEFA 6 1 6 0 0 0 0 0 »CWC- మ్యాచ్‌లు
ఎరెడివిసీ నెదర్లాండ్స్ 328 31 323 5 27 18 0 0 »ఎరెడివిసీ-మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ నెదర్లాండ్స్ 3 1 3 0 0 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ షిప్ స్కాట్లాండ్ పదిహేను రెండు పదిహేను 0 1 రెండు 0 0 »ప్రీమియర్ష్.-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 144 5 135 9 8 25 3 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 18 3 16 రెండు 0 1 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ టర్కీ పదిహేను 1 పదిహేను 0 3 రెండు 0 1 »సూపర్లిగ్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 655 55 637 18 47 59 3 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా పదకొండు 0 పదకొండు 0 0 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 24 5 22 రెండు 0 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 46 4 42 4 7 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 9 రెండు 9 0 3 రెండు 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 22 రెండు ఇరవై ఒకటి 1 3 4 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 112 13 105 7 13 8 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 5 0 రెండు 3 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 7 0 4 3 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు