ఫ్రాన్స్ »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా

ఫ్రాన్స్ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యాస్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- నేషన్స్ లీగ్ ఎ 2020/2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 నేషన్స్ లీగ్ ఎ 2018/2019 ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ఫ్రెండ్లీ 2018 ఫ్రెండ్లీ 2017 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2016/2017 యూరో 2016 ఫ్రాంక్‌రిచ్ ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2014/2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2013 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2012/2013 యూరో 2012 పోలాండ్ / ఉక్రెయిన్ ఫ్రెండ్లీ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2010/2011 ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2008/2009 యూరో 2008 ఆస్ట్రియా / స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2006/2007 ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2004/2005 యూరో 2004 పోర్చుగల్ ఫ్రెండ్స్ కప్ 2003 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్లీస్ 2003 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2002/2003 ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీ 2002 కాన్ ఎడిషన్స్ కప్ 2001 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీస్ 2001 యూరో 2000 హాలండ్ / బెల్జియం ఫ్రెండ్లీస్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1998/1999 ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్లీ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1994/1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ 1992/1993 యూరో 1992 స్వీడన్ ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1990/1991 ఫ్రెండ్స్ 1990 ఫ్రెండ్స్ 1989 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1988/1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1987 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1986/1987 ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1986 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరోప్ 1984/1985 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ఫ్రెండ్లీస్ 1982 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1980/1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1978/1979 ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1976/1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1974 / 1975 ఫ్రెండ్లీ 1974 ఫ్రెండ్లీ 1973 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరోప్ ఇ 1972/1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1970/1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1968/1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1967 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1966/1967 ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1964/1965 ఫ్రెండ్స్ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1962/1963 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్లీ 1961 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1960/1961 యూరో 1960 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1958/1959 ప్రపంచ కప్ 1958 స్వీడన్ ఫ్రెండ్స్ 1958 ఫ్రెండ్స్ 1957 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1956 ఫ్రెండ్లీ ... ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్లీ ఎస్ 1935 ప్రపంచ కప్ 1934 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1934 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1933/1934 ఫ్రెండ్స్ 1933 ఫ్రెండ్స్ 1932 ఫ్రెండ్స్ 1931 ప్రపంచ కప్ 1930 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1930 ఫ్రెండ్స్ 1929 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 1927 ఫ్రెండ్స్ 1926 ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1920 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1920 ఫ్రెండ్స్ 1919 ఫ్రెండ్స్ 1913 ఫ్రెండ్లీ 1912 ఫ్రెండ్లీ 1911 ఫ్రెండ్లీ 1910 ఫ్రెండ్లీ 1909 ఫ్రెండ్లీ 1908 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1908 ఫ్రెండ్లీ 1907 ఫ్రెండ్లీ 1906 ఫ్రెండ్లీ 1905 ఫ్రెండ్లీ 1904 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ప్రపంచం కప్ 1978 అర్జెంటీనా ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1958 స్వీడన్ ప్రపంచ కప్ 1954 స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1938 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1934 ఇటలీ ప్రపంచ కప్ 1930 ఉరుగ్వే WCQ యూరప్ 2016/2017 WCQ యూరప్ 2012/2013 WCQ యూరప్ 2008/2009 WCQ యూరప్ 2004/2005 WCQ యూరప్ 1992 / 1993 WCQ యూరప్ 1988/1989 WCQ యూరప్ 1984/1985 WCQ యూరప్ 1980/1981 WCQ యూరప్ 1976/1977 WCQ యూరప్ 1972/1973 WCQ యూరప్ 1968/1969 WCQ యూరప్ 1964/1965 WCQ యూరప్ 1960/1961 WCQ యూరప్ 1956/1957 WCQ యూరప్ 1953 / 1954 WCQ యూరప్ 1949/1950 WCQ యూరప్ 1933/1934 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2013 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2009 ఒలింపిక్స్ 1948 ఒలింపిక్స్ 1928 ఒలింపిక్స్ 1924 ఒలింపిక్స్ 1920 ఒలింపిక్స్ 1908 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్లీస్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2001 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 199 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1987 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 ఫ్రెండ్స్ 1975 ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 ఫ్రెండ్స్ 1958 ఫ్రెండ్స్ 1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1952 ఫ్ర. iendlies 1951 ఫ్రెండ్స్ 1950 ఫ్రెండ్స్ 1949 ఫ్రెండ్స్ 1948 ఫ్రెండ్లీ 1946 ఫ్రెండ్స్ 1945 ఫ్రెండ్స్ 1944 ఫ్రెండ్స్ 1942 ఫ్రెండ్స్ 1940 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్స్ 1937 ఫ్రెండ్స్ 1936 ఫ్రెండ్స్ 1935 ఫ్రెండ్స్ 1932 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1923 ఫ్రెండ్స్ 1922 ఫ్రెండ్స్ 1920 ఫ్రెండ్స్ 1919 ఫ్రెండ్స్ 1914 ఫ్రెండ్స్ 1913 ఫ్రెండ్స్ 1912 ఫ్రెండ్స్ 1911 ఫ్రెండ్స్ 1910 ఫ్రెండ్స్ 1909 ఫ్రెండ్స్ 1908 ఫ్రెండ్లీ 1907 ఫ్రెండ్లీ 1906 ఫ్రెండ్లీ 1905 ఫ్రెండ్స్ 1904 కాన్ఫెడ్ కప్ 2003 ఫ్రాన్స్ కాన్ఫిడ్ కప్ యుఆర్ఓ 2012 పోలాండ్ / ఉక్రెయిన్ యూరో 2008 ఆస్ట్రియా / స్విట్జర్లాండ్ యూరో 2004 పోర్చుగల్ యూరో 2000 హాలండ్ / బెల్జియం యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ యూరో 1992 స్వీడన్ యూరో 1984 ఫ్రాన్స్ యూరో 1960 ఫ్రాన్స్ యూరో క్వాలిఫ్. 2019/2020 యూరో క్వాలిఫ్. 2010/2011 యూరో క్వాలిఫ్. 2006/2007 యూరో క్వాలిఫ్. 2002/2003 యూరో క్వాలిఫ్. 1998/1999 యూరో క్వాలిఫ్. 1994/1995 యూరో క్వాలిఫ్. 1990/1991 యూరో క్వాలిఫ్. 1986/1987 యూరో క్వాలిఫ్. 1978/1979 యూరో క్వాలిఫ్. 1974/1975 యూరో క్వాలిఫ్. 1970/1971 యూరో క్వాలిఫ్. 1966/1967 యూరో క్వాలిఫ్. 1962/1963 యూరో క్వాలిఫ్. 1958/1959 NL A 2020/2021 NL A 2018/2019
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
2. 3 ఆల్ఫోన్స్ అరియోలా పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 02/27/1993
1 హ్యూగో లోరిస్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 12/26/1986
16 స్టీవ్ మందండ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ 03/28/1985
రక్షించండి
ఇరవై ఒకటి లుకాస్ హెర్నాండెజ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 02/14/1996
3 ప్రెస్నెల్ కింపెంబే పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 08/13/1995
22 బెంజమిన్ మెండి మాంచెస్టర్ నగరం 07/17/1994
రెండు బెంజమిన్ పావార్డ్ VfB స్టుట్‌గార్ట్ 03/28/1996
17 ఆదిల్ రామి ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ 12/27/1985
19 జిబ్రిల్ సిడిబా AS మొనాకో 07/29/1992
5 శామ్యూల్ ఉమ్టిటి ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 11/14/1993
4 రాఫాల్ వరనే రియల్ మాడ్రిడ్ 04/25/1993
మిడ్‌ఫీల్డర్
18 నబిల్ ఫెకిర్ ఒలింపిక్ లియోన్ 07/18/1993
13 N'Golo Kanté చెల్సియా ఎఫ్.సి. 03/29/1991
14 బ్లేజ్ మాటుయిడి జువెంటస్ 04/09/1987
పదిహేను స్టీవెన్ ఎన్ జోన్జీ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 12/15/1988
6 పాల్ పోగ్బా మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 03/15/1993
12 కోరెంటిన్ టోలిస్సో బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 08/03/1994
ముందుకు
పదకొండు Us స్మాన్ డెంబెలే ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 05/15/1997
9 ఆలివర్ గిరౌడ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. 09/30/1986
7 ఆంటోయిన్ గ్రీజ్మాన్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 03/21/1991
8 థామస్ లెమర్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 11/12/1995
10 కైలియన్ Mbappé పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 12/20/1998
ఇరవై ఫ్లోరియన్ థౌవిన్ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ 01/26/1993
నిర్వాహకుడు
డిడియర్ డెస్చాంప్స్ 10/15/1968
గాడిద. నిర్వాహకుడు
గై స్టెఫాన్ 10/17/1956
గోల్ కీపర్-కోచ్
ఫ్రాంక్ రావియోట్ 07/12/1973