ఫ్రాన్స్ Port పోర్చుగల్‌పై రికార్డ్

ఫ్రాన్స్ నేషనల్ టీం Port పోర్చుగల్‌పై రికార్డ్ప్రపంచ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం 1 1 0 0 1 : 0
మిత్రులు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 13 10 1 రెండు 31 : పదిహేను
దూరంగా 7 4 0 3 10 : 10
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 రెండు : 0
& మొత్తం ఇరవై ఒకటి పదిహేను 1 5 43 : 25
యూరో ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
తటస్థ స్థలం 3 రెండు 0 1 5 : 4
& మొత్తం 3 రెండు 0 1 5 : 4
నేషన్స్ లీగ్ ఎ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 0 1 0 0 : 0
దూరంగా 1 1 0 0 1 : 0
& మొత్తం రెండు 1 1 0 1 : 0
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 14 10 రెండు రెండు 31 : పదిహేను
దూరంగా 8 5 0 3 పదకొండు : 10
తటస్థ స్థలం 5 4 0 1 8 : 4
& మొత్తం 27 19 రెండు 6 యాభై : 29
మిత్రులు
2015 సెప్టెంబర్ పోర్చుగల్ - ఫ్రాన్స్ 0: 1 (0: 0)
2014 అక్టోబర్ ఫ్రాన్స్ - పోర్చుగల్ 2: 1 (1: 0)
2001 ఏప్రిల్ ఫ్రాన్స్ - పోర్చుగల్ 4: 0 (3: 0)
1997 జనవరి పోర్చుగల్ - ఫ్రాన్స్ 0: 2 (0: 1)
పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు జనవరి ఫ్రాన్స్ - పోర్చుగల్ 3: 2 (1: 2)
1983 ఫిబ్రవరి పోర్చుగల్ - ఫ్రాన్స్ 0: 3 (0: 2)
1978 మార్చి ఫ్రాన్స్ - పోర్చుగల్ 2: 0 (2: 0)
1975 ఏప్రిల్ ఫ్రాన్స్ - పోర్చుగల్ 0: 2 (0: 1)
1973 మార్చి ఫ్రాన్స్ - పోర్చుగల్ 1: 2 (1: 1)
1959 నవంబర్ ఫ్రాన్స్ - పోర్చుగల్ 5: 3 (3: 2)
1957 మార్చి పోర్చుగల్ - ఫ్రాన్స్ 0: 1 (0: 0)
1952 ఏప్రిల్ ఫ్రాన్స్ - పోర్చుగల్ 3: 0 (1: 0)
1947 నవంబర్ పోర్చుగల్ - ఫ్రాన్స్ 2: 4 (1: 0)
1947 మార్చి ఫ్రాన్స్ - పోర్చుగల్ 1: 0 (1: 0)
1946 ఏప్రిల్ పోర్చుగల్ - ఫ్రాన్స్ 2: 1 (1: 0)
1940 జనవరి ఫ్రాన్స్ - పోర్చుగల్ 3: 2 (2: 0)
1930 ఫిబ్రవరి పోర్చుగల్ - ఫ్రాన్స్ 2: 0 (1: 0)
1929 మార్చి ఫ్రాన్స్ - పోర్చుగల్ 2: 0 (0: 0)
1928 ఏప్రిల్ ఫ్రాన్స్ - పోర్చుగల్ 1: 1 (1: 1)
1927 మార్చి పోర్చుగల్ - ఫ్రాన్స్ 4: 0 (2: 0)
1926 ఏప్రిల్ ఫ్రాన్స్ - పోర్చుగల్ 4: 2 (2: 1)
యూరో
2016 ఫ్రాన్స్‌లో చివరి పోర్చుగల్ - ఫ్రాన్స్ 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet
2000 హాలండ్ / బెల్జియం సెమీ-ఫైనల్స్ పోర్చుగల్ - ఫ్రాన్స్ 1: 2 (1: 0, 1: 1) aet
1984 ఫ్రాన్స్ సెమీ-ఫైనల్స్ ఫ్రాన్స్ - పోర్చుగల్ 3: 2 (1: 0, 1: 1) aet

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది