ఫాబియో కన్నవారో

ఫాబియో కన్నవారో - గ్వాంగ్జౌ ఎవర్‌గ్రాండే, టియాంజిన్ క్వాన్జియాన్ ఎఫ్‌సి, అల్ నాస్ర్, అల్ అహ్లీ దుబాయ్, జువెంటస్, రియల్ మాడ్రిడ్, ఇంటర్ మిలన్, పర్మా ఎసి, ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి / చైనాగ్వాంగ్జౌ ఎవర్గ్రాండే గ్వాంగ్జౌ ఎవర్గ్రాండే చైనా
నిర్వాహకుడు
11/2017 - 12/2022
#
06/2016 - 11/2017 టియాంజిన్ క్వాన్జియన్ ఎఫ్.సి. టియాంజిన్ క్వాన్జియన్ ఎఫ్.సి. నిర్వాహకుడు
10/2015 - 02/2016 అల్ నాస్ర్ అల్ నాస్ర్ నిర్వాహకుడు
11/2014 - 06/2015 గ్వాంగ్జౌ ఎవర్గ్రాండే గ్వాంగ్జౌ ఎవర్గ్రాండే నిర్వాహకుడు

జాతీయ జట్లు నిర్వహించేవి

బుతువు జట్టు స్థానం
ఫ్రెండ్స్ 2019 చైనా చైనా నిర్వాహకుడు

క్లబ్ కెరీర్

07/2010 - 06/2011 అల్ అహ్లీ దుబాయ్ అల్ అహ్లీ దుబాయ్ రక్షించండి
07/2009 - 06/2010 జువెంటస్ జువెంటస్ రక్షించండి
07/2006 - 06/2009 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ రక్షించండి
08/2004 - 06/2006 జువెంటస్ జువెంటస్ రక్షించండి
07/2002 - 08/2004 ఇంటర్ ఇంటర్ రక్షించండి
07/1995 - 06/2002 పర్మా ఎసి పర్మా ఎసి రక్షించండి
07/1991 - 06/1995 ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 62 రెండు 60 రెండు 3 పదకొండు 1 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 6 0 5 1 0 1 1 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 38 1 36 రెండు 1 3 రెండు రెండు »EL- సరిపోలికలు
కప్ విన్నర్స్ కప్ UEFA 6 0 5 1 0 0 0 0 »CWC- మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 422 13 418 4 ఇరవై 89 రెండు 4 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 41 0 38 3 1 9 0 1 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఇటలీ 3 0 3 0 0 రెండు 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 94 0 94 0 పదకొండు 19 3 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 3 0 రెండు 1 1 0 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
సూపర్ కప్ స్పెయిన్ రెండు 1 రెండు 0 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 677 17 663 14 37 134 9 7 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 18 0 18 0 0 4 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 30 0 28 రెండు 0 5 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 48 రెండు 47 1 ఇరవై 3 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 8 0 7 1 0 3 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 27 0 27 0 రెండు 5 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 135 రెండు 131 4 22 ఇరవై 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 3 0 3 0 0 1 1 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3 0 3 0 0 1 1 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 7 0 7 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U21 7 0 7 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

ఫిఫా ఫిఫా ఛాంపియన్స్ 2006
UEFA UEFA ఛాంపియన్స్ 2006 (బాలన్ డోర్)
ఇటలీ ఇటలీ ఛాంపియన్స్ 2006