ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2017/2018

ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2017/20182020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/ 1895 1893/1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్స్ 2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
వారం 07/19/2017 18:00 ఎన్ FC ట్వెంట్ FC ట్వెంట్ 3: 0 (1: 0)
వారం 07/22/2017 15:00 TO KRC Genk KRC Genk 1: 1 (1: 0)
వారం 08/06/2017 15:00 హెచ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 0)
యూరోపా లీగ్ 2017/2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ ఇ 09/14/2017 18:00 TO అట్లాంటా అట్లాంటా 0: 3 (0: 3)
గ్రూప్ ఇ 09/28/2017 20:05 హెచ్ అపోలోన్ లిమాసోల్ అపోలోన్ లిమాసోల్ 2: 2 (1: 1)
గ్రూప్ ఇ 10/19/2017 20:05 హెచ్ ఒలింపిక్ లియోన్ ఒలింపిక్ లియోన్ 1: 2 (0: 1)
గ్రూప్ ఇ 11/02/2017 18:00 TO ఒలింపిక్ లియోన్ ఒలింపిక్ లియోన్ 0: 3 (0: 0)
గ్రూప్ ఇ 11/23/2017 20:05 హెచ్ అట్లాంటా అట్లాంటా 1: 5 (0: 1)
గ్రూప్ ఇ 12/07/2017 18:00 TO అపోలోన్ లిమాసోల్ అపోలోన్ లిమాసోల్ 3: 0 (2: 0)
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. 2017/2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 07/27/2017 20:05 హెచ్ MFK రునోంబెరోక్ MFK రునోంబెరోక్ 1: 0 (0: 0)
3. రౌండ్ 03/08/2017 19:45 TO MFK రునోంబెరోక్ MFK రునోంబెరోక్ 1: 0 (0: 0)
ప్లే-ఆఫ్స్ 08/17/2017 20:05 హెచ్ హజ్డుక్ స్ప్లిట్ హజ్డుక్ స్ప్లిట్ 2: 0 (2: 0)
ప్లే-ఆఫ్స్ 08/24/2017 20:00 TO హజ్డుక్ స్ప్లిట్ హజ్డుక్ స్ప్లిట్ 1: 1 (0: 1)
ప్రీమియర్ లీగ్ 2017/2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 08/12/2017 15:00 హెచ్ స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
2. రౌండ్ 08/21/2017 20:00 TO మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (1: 0)
3. రౌండ్ 08/27/2017 13:30 TO చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 2)
4. రౌండ్ 09/09/2017 15:00 హెచ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 3 (0: 2)
5. రౌండ్ 09/17/2017 16:00 TO మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 4 (0: 1)
6. రౌండ్ 09/23/2017 15:00 హెచ్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 2: 1 (0: 0)
7. రౌండ్ 10/01/2017 14:15 హెచ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
8. రౌండ్ 10/15/2017 13:30 TO బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 1: 1 (0: 0)
9. రౌండ్ 10/22/2017 13:30 హెచ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 5 (1: 1)
10. రౌండ్ 10/29/2017 16:00 TO లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 0: 2 (0: 2)
11. రౌండ్ 11/05/2017 16:30 హెచ్ వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 3: 2 (0: 0)
12. రౌండ్ 11/18/2017 15:00 TO క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 2: 2 (2: 2)
13. రౌండ్ 11/26/2017 13:30 TO సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 4 (1: 1)
14. రౌండ్ 11/29/2017 20:00 హెచ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 4: 0 (2: 0)
15. రౌండ్ 02/12/2017 15:00 హెచ్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 2: 0 (0: 0)
16. రౌండ్ 12/10/2017 14:15 TO లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 1)
17. రౌండ్ 12/13/2017 19:45 TO న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (1: 0)
18. రౌండ్ 12/18/2017 20:00 హెచ్ స్వాన్సీ సిటీ స్వాన్సీ సిటీ 3: 1 (1: 1)
19. రౌండ్ 12/23/2017 12:30 హెచ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
20. రౌండ్ 12/26/2017 15:00 TO వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 0: 0 (0: 0)
21. రౌండ్ 12/30/2017 15:00 TO AFC బౌర్న్‌మౌత్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 1: 2 (0: 1)
22. రౌండ్ 01/01/2018 17:30 హెచ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 0: 2 (0: 0)
23. రౌండ్ 01/13/2018 17:30 TO టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 4 (0: 1)
24. రౌండ్ 01/20/2018 15:00 హెచ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 1: 1 (0: 1)
25. రౌండ్ 01/31/2018 19:45 హెచ్ లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 2: 1 (2: 0)
26. రౌండ్ 02/03/2018 17:30 TO ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 1: 5 (0: 4)
27. రౌండ్ 02/10/2018 15:00 హెచ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 3: 1 (0: 0)
28. రౌండ్ 02/24/2018 17:30 TO వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC 0: 1 (0: 0)
29. రౌండ్ 03/03/2018 12:30 TO బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 2 (1: 0)
30. రౌండ్ 03/10/2018 15:00 హెచ్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 2: 0 (0: 0)
31. రౌండ్ 03/17/2018 15:00 TO స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ 2: 1 (0: 0)
32. రౌండ్ 03/31/2018 17:30 హెచ్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 1: 3 (0: 3)
33. రౌండ్ 04/07/2018 12:30 హెచ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
34. రౌండ్ 04/14/2018 15:00 TO స్వాన్సీ సిటీ స్వాన్సీ సిటీ 1: 1 (1: 0)
35. రౌండ్ 04/23/2018 20:00 హెచ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
36. రౌండ్ 04/28/2018 15:00 TO హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ హడర్స్ఫీల్డ్ టౌన్ 2: 0 (1: 0)
37. రౌండ్ 05/05/2018 17:30 హెచ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
38. రౌండ్ 05/13/2018 15:00 TO వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 3 (0: 1)
FA కప్ 2017/2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 01/05/2018 19:55 TO లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 1)
లీగ్ కప్ 2017/2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 09/20/2017 19:45 హెచ్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 3: 0 (1: 0)
16 వ రౌండ్ 10/25/2017 19:45 TO చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)