యూరోపా లీగ్ »ఛాంపియన్స్

యూరోపా లీగ్ »ఛాంపియన్స్సంవత్సరం విజేత దేశం
2020 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. స్పెయిన్ స్పెయిన్
2019 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2018 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2017 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2016 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. స్పెయిన్ స్పెయిన్
2015 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. స్పెయిన్ స్పెయిన్
2014 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. స్పెయిన్ స్పెయిన్
2013 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2012 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2011 FC పోర్టో FC పోర్టో పోర్చుగల్ పోర్చుగల్
2010 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2009 షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ ఉక్రెయిన్ ఉక్రెయిన్
2008 జెనిట్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ జెనిట్ సెయింట్ పీటర్స్బర్గ్ రష్యా రష్యా
2007 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. స్పెయిన్ స్పెయిన్
2006 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. స్పెయిన్ స్పెయిన్
2005 CSKA మాస్కో CSKA మాస్కో రష్యా రష్యా
2004 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2003 FC పోర్టో FC పోర్టో పోర్చుగల్ పోర్చుగల్
2002 ఫెయినూర్డ్ ఫెయినూర్డ్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్
2001 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2000 గలాటసారే గలాటసారే టర్కీ టర్కీ
1999 పర్మా ఎసి పర్మా ఎసి ఇటలీ ఇటలీ
1998 ఇంటర్ ఇంటర్ ఇటలీ ఇటలీ
1997 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 ఎఫ్‌సి షాల్కే 04 జర్మనీ జర్మనీ
పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ జర్మనీ
పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు పర్మా ఎసి పర్మా ఎసి ఇటలీ ఇటలీ
1994 ఇంటర్ ఇంటర్ ఇటలీ ఇటలీ
1993 జువెంటస్ జువెంటస్ ఇటలీ ఇటలీ
1992 AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్
1991 ఇంటర్ ఇంటర్ ఇటలీ ఇటలీ
1990 జువెంటస్ జువెంటస్ ఇటలీ ఇటలీ
1989 ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి ఇటలీ ఇటలీ
1988 బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ జర్మనీ జర్మనీ
1987 IFK గోథెన్‌బర్గ్ IFK గోథెన్‌బర్గ్ స్వీడన్ స్వీడన్
1986 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
1985 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
1984 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1983 RSC ఆండర్లెచ్ట్ RSC ఆండర్లెచ్ట్ బెల్జియం బెల్జియం
1982 IFK గోథెన్‌బర్గ్ IFK గోథెన్‌బర్గ్ స్వీడన్ స్వీడన్
1981 ఇప్స్విచ్ టౌన్ ఇప్స్విచ్ టౌన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1980 ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ జర్మనీ జర్మనీ
1979 బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ జర్మనీ జర్మనీ
1978 పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్
1977 జువెంటస్ జువెంటస్ ఇటలీ ఇటలీ
1976 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1975 బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ జర్మనీ జర్మనీ
1974 ఫెయినూర్డ్ ఫెయినూర్డ్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్
1973 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1972 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1971 (ఫెయిర్స్ కప్) లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1970 (ఫెయిర్స్ కప్) ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1969 (ఫెయిర్స్ కప్) న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1968 (ఫెయిర్స్ కప్) లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1967 (ఫెయిర్స్ కప్) డైనమో జాగ్రెబ్ డైనమో జాగ్రెబ్ క్రొయేషియా క్రొయేషియా
1966 (ఫెయిర్స్ కప్) ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్
1965 (ఫెయిర్స్ కప్) ఫెరెన్క్వారోస్ టిసి ఫెరెన్క్వారోస్ టిసి హంగరీ హంగరీ
1964 (ఫెయిర్స్ కప్) రియల్ జరాగోజా రియల్ జరాగోజా స్పెయిన్ స్పెయిన్
1963 (ఫెయిర్స్ కప్) వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
1962 (ఫెయిర్స్ కప్) వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
1961 (ఫెయిర్స్ కప్) ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా ఇటలీ ఇటలీ
1960 (ఫెయిర్స్ కప్) ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్
1958 (ఫెయిర్స్ కప్) ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్