ఇంగ్లాండ్ »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్

ఇంగ్లాండ్ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- నేషన్స్ లీగ్ A 2020/2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020 నేషన్స్ లీగ్ A 2018/2019 ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ఫ్రెండ్లీ 2018 ఫ్రెండ్లీ 2017 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2016/2017 యూరో 2016 ఫ్రాంక్‌రిచ్‌లో ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2014/2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2012/2013 యూరో 2012 పోలాండ్ / ఉక్రెయిన్ ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2010/2011 ప్రపంచ కప్ 2010 సౌత్ ఆఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 2010 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2008 / 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2006/2007 ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2004/2005 యూరో 2004 పోర్చుగల్ ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2002/2003 ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీస్ 2002 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2000/2001 యూరో 2000 హాలండ్ / బెల్జియం ఫ్రెండ్లీస్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1998/1999 వరల్డ్ క్యూ p 1998 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్లీ 1998 ఫ్రెండ్లీ 1997 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1996/1997 యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్లీ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1992/1993 యూరో 1992 స్వీడన్ ఫ్రెండ్లీ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1990/1991 ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1990 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1988/1989 యూరో 1988 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీస్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1987 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1986/1987 ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ఫ్రెండ్లీస్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1984/1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1982/1983 ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ఫ్రెండ్స్ 1982 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1980/1981 యూరో 1980 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1978/1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1976/1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1974/1975 ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1973 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1972/1973 ఫ్రెండ్స్ యూరో క్వాలిఫయర్స్ 1970/1971 ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో ఫ్రెండ్లీస్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 యూరో 1968 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1967 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1966/1967 ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1962/1963 ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1961 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1960/1961 ఫ్రెండ్స్ ప్రపంచ కప్ 1958 స్వీడన్ ఫ్రెండ్స్ 1958 ఫ్రెండ్స్ 1957 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1956/1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 ప్రపంచ కప్ 1954 స్విట్జర్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 1954 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1953/1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1952 ఫ్రెండ్స్ 1951 వరల్డ్ కప్ 1950 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 1950 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఫ్రెండ్స్ 1948 ఫ్రెండ్స్ 1947 ఫ్రెండ్స్ 1946 ఫ్రెండ్స్ 1938 ఫ్రెండ్లీ 1937 ఫ్రెండ్లీ 1936 ఫ్రెండ్లీ 1935 ఫ్రెండ్లీ 1934 ఫ్రెండ్స్ 1933 ఫ్రెండ్స్ 1932 ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1930 ఫ్రెండ్స్ 1929 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 1926 ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1921 ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1920 ఫ్రెండ్స్ 1919 ఫ్రెండ్స్ 1914 ఫ్రెండ్స్ 1912 ఫ్రెండ్స్ 1911 ఫ్రెండ్స్ 1910 ఫ్రెండ్స్ 1909 ఫ్రెండ్స్ 1908 ఫ్రెండ్లీ 1907 ఫ్రెండ్లీ 1906 ఫ్రెండ్స్ 1905 ఫ్రెండ్స్ 1904 ఫ్రెండ్స్ 1903 ఫ్రెండ్స్ 1902 ఫ్రెండ్స్ 189 ఫ్రెండ్స్ 189 ఫ్రెండ్స్ 189 ఫ్రెండ్స్ 189 ఫ్రెండ్స్ 189 ఫ్రెండ్స్ 189 ఫ్రెండ్స్ 189 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1891 ఫ్రెండ్స్ 1890 ఫ్రెండ్లీ 1889 ఫ్రెండ్లీ 1887 ఫ్రెండ్లీ 1886 ఫ్రెండ్లీ 1885 ఫ్రెండ్లీ 1883 ఫ్రెండ్లీ 1882 ఫ్రెండ్లీ 1881 ఫ్రెండ్లీ 1881 ఫ్రెండ్లీ 1879 ఫ్రెండ్లీ 1878 ఫ్రెండ్స్ 1878 ఫ్రెండ్స్ 1874 ఫ్రెండ్స్ 1874 ఫ్రెండ్స్ 1874 ఫ్రెండ్స్ 1872 ఫ్రెండ్స్ ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ప్రపంచం కప్ 1982 స్పెయిన్ ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ప్రపంచ కప్ 1958 స్వీడన్ ప్రపంచ కప్ 1954 స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ WCQ యూరప్ 2016/2017 WCQ యూరప్ 2012/2013 WCQ యూరప్ 2008/2009 WCQ యూరప్ 2004/2005 WCQ యూరప్ 2000 / 2001 WCQ యూరప్ 1996/1997 WCQ యూరప్ 1992/1993 WCQ యూరప్ 1988/1989 WCQ యూరప్ 1984/1985 WCQ యూరప్ 1980/1981 WCQ యూరప్ 1976/1977 WCQ యూరప్ 1972/1973 WCQ యూరప్ 1960/1961 WCQ యూరప్ 1956/1957 WCQ యూరప్ 1953 / 1954 WCQ యూరప్ 1949/1950 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్రెండ్స్ 200 5 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్లీస్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1990 ఫ్రెండ్స్ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1983 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1967 ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 195 ఫ్రెండ్స్ 1959 ఫ్రెండ్స్ 1958 1955 ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్లీ 1952 ఫ్రెండ్లీ 1950 ఫ్రెండ్లీ 1949 ఫ్రెండ్లీ 1948 ఫ్రెండ్లీ 1947 ఫ్రెండ్లీ 1946 ఫ్రెండ్లీ 1939 ఫ్రెండ్లీ 1938 ఫ్రెండ్లీ 1938 ఫ్రెండ్లీ 1937 ఫ్రెండ్లీ అబద్ధాలు 1936 స్నేహితులు 1935 స్నేహితులు 1934 స్నేహితులు 1933 స్నేహితులు 1931 స్నేహితులు 1931 స్నేహితులు 1929 స్నేహితులు 1928 స్నేహితులు 1927 స్నేహితులు 1926 స్నేహితులు 1926 స్నేహితులు 1925 స్నేహితులు 1924 స్నేహితులు 1923 స్నేహితులు 1922 స్నేహితులు 1919 స్నేహితులు 1919 స్నేహితులు 1919 స్నేహితులు 1919 స్నేహితులు 1919 స్నేహితులు 1919 స్నేహితులు ఫ్రెండ్స్ 1907 ఫ్రెండ్స్ 1906 ఫ్రెండ్స్ 1905 ఫ్రెండ్లీ 1903 ఫ్రెండ్లీ 1902 ఫ్రెండ్స్ 1901 ఫ్రెండ్స్ 1900 ఫ్రెండ్స్ 1899 ఫ్రెండ్లీ 1898 ఫ్రెండ్లీ 1897 ఫ్రెండ్లీ 1896 ఫ్రెండ్లీ 1895 ఫ్రెండ్లీ 1894 ఫ్రెండ్లీ 1893 ఫ్రెండ్స్ 188 ఫ్రెండ్స్ 188 ఫ్రెండ్స్ 188 ఫ్రెండ్స్ 188 ఫ్రెండ్స్ 188 ఫ్రెండ్స్ 188 ఫ్రెండ్స్ 188 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1882 ఫ్రెండ్స్ 1881 ఫ్రెండ్స్ 1880 ఫ్రెండ్స్ 1879 ఫ్రెండ్స్ 1878 ఫ్రెండ్స్ 1877 ఫ్రెండ్స్ 1876 ఫ్రెండ్స్ 1875 ఫ్రెండ్స్ 1874 ఫ్రెండ్స్ 1873 ఫ్రెండ్స్ 1872 యూరో 2016 ఫ్రాంక్‌రిచ్ యూరో 2 లో 012 పోలాండ్ / ఉక్రెయిన్ యూరో 2004 పోర్చుగల్ యూరో 2000 హాలండ్ / బెల్జియం యూరో 1996 ఇంగ్లాండ్ యూరో 1992 స్వీడన్ యూరో 1988 జర్మనీ యూరో 1980 ఇటలీ యూరో 1968 ఇటలీ యూరో క్వాలిఫ్. 2019/2020 యూరో క్వాలిఫ్. 2014/2015 యూరో క్వాలిఫ్. 2010/2011 యూరో క్వాలిఫ్. 2006/2007 యూరో క్వాలిఫ్. 2002/2003 యూరో క్వాలిఫ్. 1998/1999 యూరో క్వాలిఫ్. 1990/1991 యూరో క్వాలిఫ్. 1986/1987 యూరో క్వాలిఫ్. 1982/1983 యూరో క్వాలిఫ్. 1978/1979 యూరో క్వాలిఫ్. 1974/1975 యూరో క్వాలిఫ్. 1970/1971 యూరో క్వాలిఫ్. 1966/1967 యూరో క్వాలిఫ్. 1962/1963 NL A 2020/2021 NL A 2018/2019
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
22 ఫ్రేజర్ ఫోర్స్టర్ సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 03/17/1988
13 బెన్ ఫోస్టర్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 04/03/1983
1 జో హార్ట్ మాంచెస్టర్ నగరం 04/19/1987
రక్షించండి
3 లైటన్ బైన్స్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 12/11/1984
5 గ్యారీ కాహిల్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. 12/19/1985
6 ఫిల్ జాగిల్కా ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 08/17/1982
రెండు గ్లెన్ జాన్సన్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 08/23/1984
16 ఫిల్ జోన్స్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 02/21/1992
2. 3 ల్యూక్ షా సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 07/12/1995
12 క్రిస్ స్మాలింగ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 11/22/1989
మిడ్‌ఫీల్డర్
ఇరవై ఒకటి రాస్ బార్క్లీ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 12/05/1993
4 స్టీవెన్ గెరార్డ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 05/30/1980
14 జోర్డాన్ హెండర్సన్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 06/17/1990
ఇరవై ఆడమ్ లల్లనా సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 05/10/1988
8 ఫ్రాంక్ లాంపార్డ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. 06/20/1978
17 జేమ్స్ మిల్నర్ మాంచెస్టర్ నగరం 01/04/1986
పదిహేను అలెక్స్ ఆక్స్లేడ్-చాంబర్‌లైన్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 08/15/1993
19 రహీమ్ స్టెర్లింగ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 12/08/1994
7 జాక్ విల్షేర్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 01/01/1992
ముందుకు
18 రికీ లాంబెర్ట్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 02/16/1982
10 వేన్న్ రూనీ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 10/24/1985
9 డేనియల్ స్టురిడ్జ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 09/01/1989
పదకొండు డానీ వెల్బెక్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 11/26/1990
నిర్వాహకుడు
రాయ్ హోడ్గ్సన్ 08/09/1947
గాడిద. నిర్వాహకుడు
రే లెవింగ్టన్ 09/07/1956
గ్యారీ నెవిల్లే 02/18/1975