ఎమ్రే కెన్

ఎమ్రే కెన్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్, జువెంటస్, లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి, బేయర్ లెవెర్కుసేన్, బేయర్న్ మ్యూనిచ్, బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II, ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ జర్మనీ
మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2020 - 06/2024
# 2. 3
07/2018 - 01/2020 జువెంటస్ జువెంటస్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2014 - 06/2018 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి మిడ్‌ఫీల్డర్
08/2013 - 06/2014 బేయర్ లెవెర్కుసేన్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ మిడ్‌ఫీల్డర్
02/2012 - 08/2013 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2011 - 06/2013 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II మిడ్‌ఫీల్డర్
05/2010 - 06/2011 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ [యువత] మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2009 - 06/2011 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ [యువత బి] మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2007 - 06/2009 ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ [యూత్ సి] మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 28 1 18 10 4 7 1 1 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు రెండు రెండు 0 1 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 16 1 పదిహేను 1 రెండు రెండు 0 0 »EL- సరిపోలికలు
బుండెస్లిగా జర్మనీ 63 7 51 12 పదకొండు ఇరవై 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 9 రెండు 8 1 0 1 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ జర్మనీ రెండు 0 రెండు 0 1 1 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
రీజినల్లిగా బేయర్న్ జర్మనీ 14 రెండు 14 0 రెండు 4 0 0 »RL బేయర్న్-మ్యాచ్స్
రీజినల్లిగా సాడ్ (1994-2012) జర్మనీ 17 1 17 0 4 3 0 0 »RL సాడ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 115 10 101 14 16 25 1 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 10 0 9 1 రెండు 3 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 14 0 పదకొండు 3 రెండు 3 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఒక సిరీస్ ఇటలీ 37 4 22 పదిహేను 6 9 0 0 »సెరీ ఎ-మ్యాచ్స్
ఇటాలియన్ కప్ ఇటలీ 1 0 1 0 0 1 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ కప్ ఇటలీ 1 0 0 1 0 0 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 329 30 271 58 51 80 రెండు 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా సాడ్ / సాడ్వెస్ట్ [Yth] జర్మనీ 18 రెండు 16 రెండు 0 7 0 0 »BL SSW [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 18 రెండు 16 రెండు 0 7 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా దక్షిణ / నైరుతి [Yth B] జర్మనీ 25 రెండు 24 1 3 5 0 0 »BL SSW [ప్రియమైన B] -మాచెస్
& మొత్తం యువత B. 25 రెండు 24 1 3 5 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 4 1 రెండు రెండు 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 10 0 4 6 1 రెండు 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 5 0 రెండు 3 0 రెండు 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 1 0 1 0 1 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 5 0 4 1 0 0 0 1 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 5 0 రెండు 3 1 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 30 1 పదిహేను పదిహేను 3 5 0 1 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 3 0 3 0 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 5 1 4 1 1 రెండు 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 5 0 4 1 1 రెండు 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 13 1 పదకొండు రెండు 4 4 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 3 0 3 0 1 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 5 0 5 0 రెండు 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 7 1 6 1 1 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U17] ఫిఫా 6 0 3 3 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA 5 0 5 0 0 రెండు 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U17] UEFA 4 రెండు 4 0 1 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U17 22 3 18 4 3 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U15] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U15 1 0 1 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు