ఎల్ సాల్వడార్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2021

ఎల్ సాల్వడార్ నేషనల్ టీమ్ »ఫిక్చర్స్ & రిజల్ట్స్ 20212021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2005 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1996 1993 1992 1991 1989 1988 1987 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1976 1976 1973 1973 1971 1971 1970 1970 1968 1967 1966 1965 1965 1963 1961 1955 1954 1953 1950 1949 1948 1946 1943 1941 1940 1938 1935 1930
WC క్వాలిఫైయర్స్ CONCACAF 2020-2022
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ ఎ 03/26/2021 02:30 హెచ్ గ్రెనడా గ్రెనడా -: -
గ్రూప్ ఎ 03/29/2021 00:00 TO మోంట్సెరాట్ మోంట్సెరాట్ -: -
గ్రూప్ ఎ 06/05/2021 TO వర్జిన్ దీవులు వర్జిన్ దీవులు -: -
గ్రూప్ ఎ 06/08/2021 హెచ్ ఆంటిగ్వా & బార్బుడా ఆంటిగ్వా & బార్బుడా -: -