డిమిట్రియోస్ సాల్పింగిడిస్

డిమిట్రియోస్ సాల్పింగిడిస్ - PAOK థెస్సలొనికి, పనాథినైకోస్, AO కావాలా, AE లోరిస్సా

07/2010 - 06/2016 PAOK థెస్సలొనికి PAOK థెస్సలొనికి ముందుకు
07/2006 - 06/2010 పనాథినైకోస్ పనాథినైకోస్ ముందుకు
07/2002 - 06/2006 PAOK థెస్సలొనికి PAOK థెస్సలొనికి ముందుకు
02/2001 - 06/2002 AO కావాలా AO కావాలా ముందుకు
07/2000 - 01/2001 PAOK థెస్సలొనికి PAOK థెస్సలొనికి ముందుకు
01/2000 - 06/2000 AE లోరిస్సా AE లోరిస్సా ముందుకు
07/1999 - 12/1999 PAOK థెస్సలొనికి PAOK థెస్సలొనికి ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 8 1 4 4 0 1 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 16 6 పదిహేను 1 6 3 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 67 2. 3 49 18 2. 3 6 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 9 0 6 3 4 1 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ గ్రీస్ 381 136 338 43 147 29 0 1 »సూపర్ లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కైపెల్లో ఎల్లడాస్ గ్రీస్ 1 0 1 0 0 0 0 0 Y కైపెల్లో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 482 166 413 69 180 40 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 6 1 4 రెండు రెండు 1 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 16 4 10 6 5 4 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ ఫిఫా 4 రెండు 4 0 1 0 0 0 »WCQ ప్లే-ఆఫ్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 3. 4 రెండు 24 10 ఇరవై 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 5 రెండు 4 1 రెండు 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 16 1 13 3 8 రెండు 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 81 12 59 22 38 9 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 3 0 రెండు 1 0 0 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3 0 రెండు 1 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 1 1 1 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA రెండు 0 1 1 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U21 3 1 రెండు 1 రెండు 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

గ్రీస్ గ్రీస్ ఛాంపియన్స్ 2008 2009

టాప్ స్కోరర్