డెలే అల్లి

బామిడెలే జెర్మైన్ అల్లి - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్, మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఇంగ్లాండ్
మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2015 - 06/2024
# ఇరవై
01/2012 - 06/2015 మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 26 4 26 0 13 రెండు 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 17 రెండు 13 4 7 6 0 1 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 1 1 1 1 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 164 యాభై 142 22 69 24 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 29 5 12 17 8 5 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ పదిహేను 4 14 1 5 3 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ వన్ ఇంగ్లాండ్ 74 22 64 10 12 13 0 0 »లీగ్ వన్-మ్యాచ్స్
& మొత్తం 327 88 272 55 115 53 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 5 1 4 1 3 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 8 1 7 1 5 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 12 1 8 4 5 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 4 0 3 1 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 4 0 రెండు రెండు రెండు 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 4 0 రెండు రెండు 0 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 37 3 26 పదకొండు పదిహేను 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 1 0 1 0 1 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 1 0 1 0 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా 1 0 1 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA రెండు 0 రెండు 0 రెండు 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 3 0 3 0 3 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు