డి జియా

డేవిడ్ డి జియా క్వింటానా - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, అట్లాటికో మాడ్రిడ్, అట్లాటికో మాడ్రిడ్ బిమాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్
గోల్ కీపర్
07/2011 - 06/2023
# 1
07/2009 - 06/2011 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ గోల్ కీపర్
07/2009 - 06/2010 అట్లాటికో మాడ్రిడ్ బి అట్లాటికో మాడ్రిడ్ బి గోల్ కీపర్
07/2008 - 06/2009 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ [యువత] గోల్ కీపర్
07/2007 - 06/2008 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ [యువత బి] గోల్ కీపర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 48 0 47 1 0 0 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 24 0 24 0 1 1 0 0 »EL- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 337 0 337 0 రెండు 6 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ ఇరవై ఒకటి 0 ఇరవై ఒకటి 0 0 0 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 14 0 14 0 0 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 3 0 3 0 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
మొదటి విభాగం స్పెయిన్ 57 0 57 0 0 రెండు 0 0 »Pr. డివిజన్-మ్యాచ్‌లు
కోపా డెల్ రే స్పెయిన్ 12 0 12 0 0 0 0 0 »కోపా డెల్ రే-మ్యాచ్స్
& మొత్తం 518 0 517 1 3 9 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 4 0 4 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 9 0 9 0 0 0 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 14 0 13 1 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 4 0 4 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 6 0 6 0 1 1 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 8 0 8 0 0 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం నాలుగు ఐదు 0 44 1 రెండు 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 3 0 3 0 0 0 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 3 0 3 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 1 0 1 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 10 0 10 0 0 రెండు 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA పదిహేను 0 14 1 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 26 0 25 1 0 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 5 0 5 0 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U19] UEFA 1 0 1 0 0 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U19 6 0 6 0 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 7 0 7 0 1 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA 5 0 5 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 12 0 12 0 1 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు