డేవిడ్ లూయిజ్

డేవిడ్ లూయిజ్ మోరీరా మారిన్హో - ఆర్సెనల్ ఎఫ్‌సి, చెల్సియా ఎఫ్‌సి, పారిస్ సెయింట్-జర్మైన్, ఎస్ఎల్ బెంఫికా, విటేరియా - బిఎఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్
రక్షించండి
08/2019 - 06/2021
# 2. 3
08/2016 - 08/2019 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. రక్షించండి
07/2014 - 08/2016 పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ రక్షించండి
01/2011 - 06/2014 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. రక్షించండి
01/2007 - 01/2011 ఎస్ఎల్ బెంఫికా ఎస్ఎల్ బెంఫికా రక్షించండి
01/2005 - 01/2007 విక్టోరియా - బిఎ విక్టోరియా - బిఎ రక్షించండి
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 1 1 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 54 7 52 రెండు 4 18 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 1 0 1 0 0 1 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ UEFA 41 4 39 రెండు 3 6 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA రెండు 0 రెండు 0 0 1 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 209 14 196 13 13 41 0 4 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 28 0 26 రెండు 3 5 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 18 1 14 4 0 5 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 4 0 4 0 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ 1 ఫ్రాన్స్ 56 3 52 4 5 10 0 0 Ig లిగ్యూ 1-మ్యాచ్‌లు
ఫ్రెంచ్ కప్ ఫ్రాన్స్ 8 రెండు 6 రెండు 0 4 0 0 »మ్యాచ్ కప్
లిగ్యూస్ కప్పు ఫ్రాన్స్ 6 0 5 1 0 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫ్రాన్స్ రెండు 0 రెండు 0 1 1 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
ప్రీమియర్ లీగ్ పోర్చుగల్ 82 4 81 1 రెండు 18 0 0 »ప్రిమ్. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
కప్ పోర్చుగల్ 1 0 1 0 0 0 0 0 »కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ పోర్చుగల్ 4 1 4 0 0 0 0 0 »లీగ్-మ్యాచ్స్ కప్
సూపర్ కప్ పోర్చుగల్ 1 0 1 0 0 1 0 0 »సూపర్ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 521 36 490 31 32 113 0 4 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 7 రెండు 7 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా ఫిఫా 3 0 3 0 1 1 1 0 »WCQ సౌత్ యామ్-మ్యాచ్స్
స్నేహితులు ఫిఫా 40 1 40 0 12 5 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
కాన్ఫెడరేషన్ కప్ ఫిఫా 5 0 5 0 1 రెండు 0 0 »కాన్ఫెడ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
అమెరికా కప్ CONMEBOL రెండు 0 1 1 0 0 0 0 »కోపా అమెరికా-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 57 3 56 1 14 8 1 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U20] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U20 రెండు 0 రెండు 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

పోర్చుగల్ పోర్చుగల్ ఛాంపియన్స్ 2010