డేవిడ్ అలబా

డేవిడ్ ఒలాటుకున్బో అలబా - బేయర్న్ మ్యూనిచ్, 1899 హోఫెన్‌హీమ్, బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II, ఆస్ట్రియా వియన్నా (ఎ)బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ
రక్షించండి
07/2011 - 06/2021
# 27
01/2011 - 06/2011 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2009 - 12/2010 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II బేయర్న్ మ్యూనిచ్ II మిడ్‌ఫీల్డర్
01/2010 - 12/2010 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2008 - 06/2009 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ [యువత] రక్షించండి
07/2008 - 06/2009 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ [యువత బి] మిడ్‌ఫీల్డర్
07/2007 - 06/2008 ఆస్ట్రియా వియన్నా (ఎ) ఆస్ట్రియా వియన్నా (ఎ) మిడ్‌ఫీల్డర్
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
క్లబ్ ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 4 0 4 0 0 0 0 0 W క్లబ్ WC- మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 88 5 83 5 3 5 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ క్వాల్. UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 »CL QF- సరిపోలికలు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA రెండు 0 రెండు 0 1 1 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
బుండెస్లిగా జర్మనీ 288 24 250 38 22 14 0 0 Und బుండెస్లిగా మ్యాచ్‌లు
3. లీగ్ జర్మనీ 33 1 32 1 5 0 0 0 »3. లిగా-మ్యాచ్‌లు
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ జర్మనీ 47 6 39 8 4 రెండు 0 0 »DFB- పోకల్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్కప్ జర్మనీ 6 0 6 0 1 0 0 0 »సూపర్‌కప్-మ్యాచ్‌లు
2. లీగ్ ఆస్ట్రియా 5 0 5 0 0 0 0 0 »2. లిగా-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 474 36 421 53 36 22 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా సాడ్ / సాడ్వెస్ట్ [Yth] జర్మనీ 18 5 18 0 0 0 0 0 »BL SSW [ప్రియమైన] -మాచెస్
& మొత్తం యువత 18 5 18 0 0 0 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
బుండెస్లిగా దక్షిణ / నైరుతి [Yth B] జర్మనీ 4 రెండు 4 0 0 0 0 1 »BL SSW [ప్రియమైన B] -మాచెస్
ఛాంపియన్‌షిప్ [ప్రియమైన బి] జర్మనీ 3 0 3 0 1 0 0 0 »చాంప్. [ప్రియమైన బి] -మాచెస్
& మొత్తం యువత B. 7 రెండు 7 0 1 0 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 17 6 16 1 రెండు 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
మిత్రులు ఫిఫా 28 3 2. 3 5 14 1 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 3 0 3 0 1 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA ఇరవై ఒకటి 5 ఇరవై 1 6 రెండు 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ బి UEFA 7 0 7 0 0 రెండు 0 0 »NL B- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 76 14 69 7 2. 3 6 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 5 0 5 0 0 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 5 0 5 0 0 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA రెండు 1 రెండు 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U19 రెండు 1 రెండు 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U17] ఫిఫా రెండు 1 రెండు 0 0 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 రెండు 1 రెండు 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు

సంవత్సరపు ఆటగాడు

ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా ఛాంపియన్స్ 2011 2012 2013 2014 2015 2016