డానీ వెల్బెక్డేనియల్ నీ టాకీ మెన్సా వెల్బెక్ - బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్, వాట్ఫోర్డ్ ఎఫ్సి, ఆర్సెనల్ ఎఫ్సి, ఆర్సెనల్ ఎఫ్సి యు 23, ఆర్సెనల్ ఎఫ్సి యు 21, మాంచెస్టర్ యునైటెడ్, సుందర్లాండ్ ఎఎఫ్సి, ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ ఇంగ్లాండ్
ముందుకు
10/2020 - 06/2021
# 18
08/2019 - 10/2020 వాట్ఫోర్డ్ FC వాట్ఫోర్డ్ FC ముందుకు
09/2014 - 06/2019 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ముందుకు
02/2017 - 02/2017 ఆర్సెనల్ FC U23 ఆర్సెనల్ FC U23 ముందుకు
02/2016 - 02/2016 ఆర్సెనల్ FC U21 ఆర్సెనల్ FC U21 ముందుకు
07/2011 - 08/2014 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ముందుకు
08/2010 - 06/2011 సుందర్‌ల్యాండ్ AFC సుందర్‌ల్యాండ్ AFC ముందుకు
07/2010 - 08/2010 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ముందుకు
01/2010 - 06/2010 ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ ముందుకు
07/2007 - 01/2010 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 24 7 19 5 13 1 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 17 5 13 4 5 0 0 0 »EL- సరిపోలికలు
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 237 46 135 102 76 13 0 0 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
ఛాంపియన్‌షిప్ ఇంగ్లాండ్ 8 రెండు 8 0 రెండు 0 0 0 »ఛాంపియన్‌షిప్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 2. 3 8 17 6 పదకొండు రెండు 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ 25 6 ఇరవై ఒకటి 4 8 1 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ 3 0 3 0 3 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 1 ఇంగ్లాండ్ రెండు 1 రెండు 0 1 0 0 0 23 U23 PL Div.1- మ్యాచ్‌లు
U23 ప్రీమియర్ లీగ్ డివ్. 2 ఇంగ్లాండ్ 1 0 1 0 1 0 0 0 23 U23 PL Div.2- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 340 75 219 121 120 17 0 0 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు


గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .


అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 0 రెండు 1 రెండు 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 10 5 5 5 0 రెండు 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా 18 4 10 8 7 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 4 1 4 0 4 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ UEFA 6 6 5 1 3 0 0 0 UR యూరో క్వాలిఫ్.-మ్యాచ్‌లు
నేషన్స్ లీగ్ ఎ UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 »NL A- మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 42 16 26 16 16 రెండు 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 3 1 రెండు 1 రెండు 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 3 రెండు 3 0 0 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 6 రెండు 4 రెండు 4 0 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 12 5 9 3 6 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U19] ఫిఫా రెండు 0 రెండు 0 1 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 5 రెండు 5 0 5 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U19 7 రెండు 7 0 6 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
ప్రపంచ కప్ [U17] ఫిఫా 4 రెండు 3 1 రెండు 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U17] UEFA 4 0 3 1 1 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U17 8 రెండు 6 రెండు 3 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు