డేనియల్ స్టురిడ్జ్

డేనియల్ ఆండ్రీ స్టురిడ్జ్ - ట్రాబ్జోన్స్పోర్, లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి, వెస్ట్ బ్రోమ్‌విచ్ అల్బియాన్, చెల్సియా ఎఫ్‌సి, బోల్టన్ వాండరర్స్, మాంచెస్టర్ సిటీ08/2019 - 03/2020 ట్రాబ్జోన్స్పోర్ ట్రాబ్జోన్స్పోర్ ముందుకు
07/2018 - 06/2019 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ముందుకు
01/2018 - 06/2018 వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ ముందుకు
01/2013 - 01/2018 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ముందుకు
07/2011 - 01/2013 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ముందుకు
01/2011 - 06/2011 బోల్టన్ వాండరర్స్ బోల్టన్ వాండరర్స్ ముందుకు
07/2009 - 01/2011 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ముందుకు
07/2006 - 06/2009 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ముందుకు
»మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

క్లబ్ మ్యాచ్‌లు

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ఛాంపియన్స్ లీగ్ UEFA 28 4 9 19 6 1 0 0 »Ch. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
యూరోపా లీగ్ UEFA 17 3 12 5 8 0 0 0 »EL- సరిపోలికలు
యూరోపా లీగ్ క్వాల్. UEFA 3 0 రెండు 1 1 0 0 0 Q ది క్యూఎఫ్-మ్యాచ్‌లు
UEFA సూపర్ కప్ UEFA 1 0 0 1 0 0 0 0 »UEFA Sup.Cup-Matches
ప్రీమియర్ లీగ్ ఇంగ్లాండ్ 218 77 120 98 65 9 0 1 »Pr. లీగ్-మ్యాచ్‌లు
FA కప్ ఇంగ్లాండ్ 24 పదకొండు 17 7 7 1 0 0 »FA కప్-మ్యాచ్‌లు
లీగ్ కప్ ఇంగ్లాండ్ పదిహేను పదకొండు 13 రెండు 4 0 0 0 »లీగ్ కప్-మ్యాచ్‌లు
FA కమ్యూనిటీ షీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ రెండు 0 0 రెండు 0 0 0 0 »కాం. షీల్డ్-మ్యాచ్‌లు
సూపర్ లీగ్ టర్కీ పదకొండు 4 7 4 7 1 0 0 »సూపర్లిగ్-మ్యాచ్‌లు
టర్కిష్ కప్పు టర్కీ 3 3 3 0 3 0 0 0 »కుపాసి-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 322 113 183 139 101 12 0 1 »మొత్తం క్లబ్ మ్యాచ్‌లు
గమనిక: క్లబ్ మ్యాచ్‌ల సంఖ్య అసంపూర్ణంగా ఉండవచ్చు. మ్యాచ్ వివరాలతో నిండిన అన్ని పోటీలు మరియు లీగ్‌ల పూర్తి జాబితాను చూడటానికి మా సందర్శించండి అవలోకనం పేజీ .

అంతర్జాతీయ

లీగ్ మ్యాచ్‌లు లక్ష్యాలు లైనప్ ప్రారంభిస్తోంది లో ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రత్యామ్నాయం పసుపు కార్డులు రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డులు
ప్రపంచ కప్ ఫిఫా 3 1 3 0 1 0 0 0 »ప్రపంచ కప్-మ్యాచ్‌లు
WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ ఫిఫా 9 4 5 4 4 1 0 0 »WCQ యూరప్-మ్యాచ్‌లు
ఒలింపిక్ క్రీడలు ఫిఫా 4 రెండు 3 1 రెండు 1 0 0 »ఒలింపిక్స్-మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు ఫిఫా పదకొండు రెండు 7 4 6 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో UEFA 3 1 రెండు 1 1 1 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం 30 10 ఇరవై 10 14 3 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
స్నేహితులు [U21] ఫిఫా 4 రెండు 3 1 3 0 0 0 »ఫ్రెండ్లీ-మ్యాచ్‌లు
యూరో [U21] UEFA 3 0 3 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
యూరో క్వాలిఫైయర్స్ [U21] UEFA 8 రెండు 6 రెండు 5 1 0 0 UR యూరో QF- సరిపోలికలు
& మొత్తం U21 పదిహేను 4 12 3 8 1 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు
యూరో [U19] UEFA 3 1 3 0 0 0 0 0 UR యూరో-మ్యాచ్‌లు
& మొత్తం U19 3 1 3 0 0 0 0 0 »మొత్తం అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లు