కప్ విన్నర్స్ కప్ »ఛాంపియన్స్

కప్ విన్నర్స్ కప్ »ఛాంపియన్స్సంవత్సరం విజేత దేశం
1999 లాజియో రోమ్ లాజియో రోమ్ ఇటలీ ఇటలీ
1998 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1997 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్
పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్
పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు రియల్ జరాగోజా రియల్ జరాగోజా స్పెయిన్ స్పెయిన్
1994 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1993 పర్మా ఎసి పర్మా ఎసి ఇటలీ ఇటలీ
1992 వెర్డర్ బ్రెమెన్ వెర్డర్ బ్రెమెన్ జర్మనీ జర్మనీ
1991 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1990 సంప్డోరియా సంప్డోరియా ఇటలీ ఇటలీ
1989 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్
1988 కెవి మెచెలెన్ కెవి మెచెలెన్ బెల్జియం బెల్జియం
1987 AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్
1986 డైనమో కీవ్ డైనమో కీవ్ ఉక్రెయిన్ ఉక్రెయిన్
1985 ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1984 జువెంటస్ జువెంటస్ ఇటలీ ఇటలీ
1983 అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. అబెర్డీన్ ఎఫ్.సి. స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్
1982 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్
1981 డైనమో టిబిలిసి డైనమో టిబిలిసి జార్జియా జార్జియా
1980 వాలెన్సియా సిఎఫ్ వాలెన్సియా సిఎఫ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
1979 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్
1978 RSC ఆండర్లెచ్ట్ RSC ఆండర్లెచ్ట్ బెల్జియం బెల్జియం
1977 హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి. జర్మనీ జర్మనీ
1976 RSC ఆండర్లెచ్ట్ RSC ఆండర్లెచ్ట్ బెల్జియం బెల్జియం
1975 డైనమో కీవ్ డైనమో కీవ్ ఉక్రెయిన్ ఉక్రెయిన్
1974 1. ఎఫ్‌సి మాగ్డేబర్గ్ 1. ఎఫ్‌సి మాగ్డేబర్గ్ జర్మనీ జర్మనీ
1973 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ ఇటలీ ఇటలీ
1972 రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్
1971 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1970 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1969 TJ స్లోవన్ ChZJD బ్రాటిస్లావా TJ స్లోవన్ ChZJD బ్రాటిస్లావా స్లోవేకియా స్లోవేకియా
1968 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ ఇటలీ ఇటలీ
1967 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ జర్మనీ
1966 బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ జర్మనీ జర్మనీ
1965 వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1964 స్పోర్టింగ్ సిపి స్పోర్టింగ్ సిపి పోర్చుగల్ పోర్చుగల్
1963 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1962 అట్లెటికో మాడ్రిడ్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
1961 ACF ఫియోరెంటినా ACF ఫియోరెంటినా ఇటలీ ఇటలీ