కోపా అమెరికా 2016 USA »క్వార్టర్-ఫైనల్స్

కోపా అమెరికా 2016 USA »క్వార్టర్-ఫైనల్స్ (టేబుల్ & ఫలితాలు)2021 లో అర్జెంటీనా / కొలంబియన్ 2019 బ్రెజిల్ 2016 USA 2015 చిలీలో 2011 అర్జెంటీనా 2007 వెనిజులా 2004 పెరూ 2001 కొలంబియా 1999 పరాగ్వే 1997 బొలీవియా 1995 ఉరుగ్వే 1993 ఈక్వెడార్ 1991 చిలీ 1989 బ్రెజిల్ 1987 అర్జెంటీనా 1983 1979 1975 1967 ఉరుగ్వే 1963 బొలీవియా 1959-II అర్జెంటీనా 1959 పెరూ 1956 ఉరుగ్వే 1955 చిలీ 1953 పెరూ 1949 బ్రెజిల్ 1947 ఈక్వెడార్ 1946 అర్జెంటీనా 1945 చిలీ 1942 ఉరుగ్వే 1941 చిలీ 1939 పెరూ 1937 అర్జెంటీనా 1935 పెరూ 1929 అర్జెంటీనా 1927 పెరూ 1926 చిలీ 1925 అర్జెంటీనా 1924 ఉరుగ్వే 1923 ఉరుగ్వే 1922 బ్రెజిల్ 1919 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా గ్రూప్ ఎ గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి గ్రూప్ డి క్వార్టర్ ఫైనల్స్ సెమీ-ఫైనల్స్ మూడవ స్థానం ఫైనల్