చిలీ »షెడ్యూల్‌లో కోపా అమెరికా 2015

చిలీ షెడ్యూల్‌లో కోపా అమెరికా 2015: ఇక్కడ మీరు అన్ని మ్యాచ్‌లను అవలోకనంలో కనుగొంటారు2024 ఈక్వెడార్ 2021 లో అర్జెంటీనా / కొలంబియన్ 2019 బ్రెజిల్ 2016 యుఎస్ఎ 2015 చిలీలో 2011 అర్జెంటీనా 2007 వెనిజులా 2004 పెరూ 2001 కొలంబియా 1999 పరాగ్వే 1997 బొలీవియా 1995 ఉరుగ్వే 1993 ఈక్వెడార్ 1991 చిలీ 1989 బ్రెజిల్ 1987 అర్జెంటీనా 1983 1979 1975 1967 ఉరుగ్వే 1963 బొలీవియా 1959-II ఈక్వెడార్ 1959-I అర్జెంటీనా 1957 పెరూ 1956 ఉరుగ్వే 1955 చిలీ 1953 పెరూ 1949 బ్రెజిల్ 1947 ఈక్వెడార్ 1946 అర్జెంటీనా 1945 చిలీ 1942 ఉరుగ్వే 1941 చిలీ 1939 పెరూ 1937 అర్జెంటీనా 1935 పెరూ 1929 అర్జెంటీనా 1927 పెరూ 1926 చిలీ 1925 అర్జెంటీనా 1924 ఉరుగ్వే 1922 బ్రెజిల్ 1922 అర్జెంటీనా 1910 అర్జెంటీనా
గ్రూప్ ఎ
06/12/2015 00:30 మిరప - ఈక్వెడార్ 2: 0 (0: 0)
06/13/2015 00:30 మెక్సికో - బొలీవియా 0: 0 (0: 0)
06/15/2015 22:00 ఈక్వెడార్ - బొలీవియా 2: 3 (0: 3)
06/16/2015 00:30 మిరప - మెక్సికో 3: 3 (2: 2)
06/19/2015 22:00 మెక్సికో - ఈక్వెడార్ 1: 2 (0: 1)
06/20/2015 00:30 మిరప - బొలీవియా 5: 0 (2: 0)
గ్రూప్ బి
06/13/2015 20:00 ఉరుగ్వే - జమైకా 1: 0 (0: 0)
22:30 అర్జెంటీనా - పరాగ్వే 2: 2 (2: 0)
06/16/2015 22:00 పరాగ్వే - జమైకా 1: 0 (1: 0)
06/17/2015 00:30 అర్జెంటీనా - ఉరుగ్వే 1: 0 (0: 0)
06/20/2015 20:00 ఉరుగ్వే - పరాగ్వే 1: 1 (1: 1)
22:30 అర్జెంటీనా - జమైకా 1: 0 (1: 0)
గ్రూప్ సి
06/14/2015 20:00 కొలంబియా - వెనిజులా 0: 1 (0: 0)
22:30 బ్రెజిల్ - పెరూ 2: 1 (1: 1)
06/18/2015 01:00 బ్రెజిల్ - కొలంబియా 0: 1 (0: 1)
06/19/2015 00:30 పెరూ - వెనిజులా 1: 0 (0: 0)
06/21/2015 20:00 కొలంబియా - పెరూ 0: 0 (0: 0)
22:30 బ్రెజిల్ - వెనిజులా 2: 1 (1: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్
06/25/2015 00:30 మిరప - ఉరుగ్వే 1: 0 (0: 0)
06/26/2015 00:30 బొలీవియా - పెరూ 1: 3 (0: 2)
06/27/2015 00:30 అర్జెంటీనా - కొలంబియా 5: 4 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso
22:30 బ్రెజిల్ - పరాగ్వే 3: 4 (1: 0, 1: 1, 1: 1) pso
సెమీ-ఫైనల్స్
06/30/2015 00:30 మిరప - పెరూ 2: 1 (1: 0)
07/01/2015 00:30 అర్జెంటీనా - పరాగ్వే 6: 1 (2: 1)
మూడవ స్థానం
07/04/2015 00:30 పెరూ - పరాగ్వే 2: 0 (0: 0)
చివరి
07/04/2015 రాత్రి 9.00 గంటలు మిరప - అర్జెంటీనా 4: 1 (0: 0, 0: 0, 0: 0) pso