కాన్ఫెడరేషన్ కప్ »ఛాంపియన్స్

కాన్ఫెడరేషన్ కప్ »ఛాంపియన్స్సంవత్సరం విజేత దేశం
2017 జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ
2013 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
2009 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
2005 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
2003 ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్
2001 ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్
1999 మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో
1997 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ డెన్మార్క్
1992 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా