చికాగో ఫైర్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2017/2018

చికాగో ఫైర్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2017/20182020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్స్ 2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
వారం 02/03/2018 22:00 హెచ్ దక్షిణ ఫ్లోరిడా బుల్స్ దక్షిణ ఫ్లోరిడా బుల్స్ 2: 0 (1: 0)
వారం 02/08/2018 16:00 హెచ్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ 0: 0 (0: 0)
వారం 02/15/2018 00:00 హెచ్ మాంట్రియల్ ప్రభావం మాంట్రియల్ ప్రభావం 1: 2 (0: 2)
వారం 02/21/2018 రాత్రి 9.00 గంటలు హెచ్ నాష్విల్లే ఎస్.సి. నాష్విల్లే ఎస్.సి. 0: 0 (0: 0)
వారం 02/24/2018 16:30 ఎన్ ఓర్లాండో సిటీ ఓర్లాండో సిటీ 3: 2
వారం 08/28/2018 19:30 TO బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 0: 4 (0: 2)
మేజర్ లీగ్ సాకర్ 2017
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
5. రౌండ్ 07/02/2017 00:00 హెచ్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 4: 0 (3: 0)
5. రౌండ్ 07/06/2017 03:30 TO పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ 2: 2 (1: 1)
5. రౌండ్ 07/22/2017 19:00 TO న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0)
5. రౌండ్ 07/30/2017 01:00 TO స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ 2: 3 (1: 2)
6. రౌండ్ 08/06/2017 01:30 హెచ్ న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం 4: 1 (2: 1)
6. రౌండ్ 08/13/2017 00:30 TO కొలంబస్ క్రూ కొలంబస్ క్రూ 1: 3 (1: 1)
6. రౌండ్ 08/17/2017 00:30 TO మాంట్రియల్ ప్రభావం మాంట్రియల్ ప్రభావం 0: 3 (0: 3)
6. రౌండ్ 08/20/2017 01:00 హెచ్ టొరంటో ఎఫ్.సి. టొరంటో ఎఫ్.సి. 1: 3 (0: 1)
6. రౌండ్ 08/27/2017 01:30 హెచ్ మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 2)
7. రౌండ్ 09/03/2017 00:00 TO మాంట్రియల్ ప్రభావం మాంట్రియల్ ప్రభావం 1: 0 (0: 0)
7. రౌండ్ 09/09/2017 రాత్రి 9.00 గంటలు హెచ్ న్యూయార్క్ RB న్యూయార్క్ RB 1: 1 (0: 1)
7. రౌండ్ 09/17/2017 01:30 హెచ్ D.C. యునైటెడ్ D.C. యునైటెడ్ 3: 0 (1: 0)
7. రౌండ్ 09/24/2017 00:00 TO ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ 1: 3 (0: 1)
7. రౌండ్ 09/28/2017 03:30 TO శాన్ జోస్ భూకంపాలు శాన్ జోస్ భూకంపాలు 4: 1 (2: 0)
7. రౌండ్ 10/01/2017 01:30 హెచ్ న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
8. రౌండ్ 10/15/2017 22:00 హెచ్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ 3: 2 (1: 2)
8. రౌండ్ 10/22/2017 రాత్రి 9.00 గంటలు TO హూస్టన్ డైనమో హూస్టన్ డైనమో 0: 3 (0: 1)
మేజర్ లీగ్ సాకర్ 2017 ప్లేఆఫ్స్
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
క్వాలిఫైయర్ 10/26/2017 01:30 హెచ్ న్యూయార్క్ RB న్యూయార్క్ RB 0: 4 (0: 2)
మేజర్ లీగ్ సాకర్ 2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 03/10/2018 23:00 హెచ్ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ స్పోర్టింగ్ కాన్సాస్ సిటీ 3: 4 (0: 2)
1. రౌండ్ 03/17/2018 18:00 TO మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. మిన్నెసోటా యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0)
2. రౌండ్ 03/31/2018 23:00 హెచ్ పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ పోర్ట్ ల్యాండ్ టింబర్స్ 2: 2 (0: 1)
2. రౌండ్ 04/08/2018 01:30 హెచ్ కొలంబస్ క్రూ కొలంబస్ క్రూ 1: 0 (1: 0)
2. రౌండ్ 04/14/2018 20:50 హెచ్ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ లాస్ ఏంజిల్స్ గెలాక్సీ 0: 1 (0: 1)
2. రౌండ్ 04/21/2018 20:30 TO న్యూయార్క్ RB న్యూయార్క్ RB 2: 1 (1: 0)
2. రౌండ్ 04/28/2018 20:00 TO టొరంటో ఎఫ్.సి. టొరంటో ఎఫ్.సి. 2: 2 (0: 2)
3. రౌండ్ 05/06/2018 01:30 హెచ్ అట్లాంటా యునైటెడ్ FC అట్లాంటా యునైటెడ్ FC 1: 2 (0: 0)
3. రౌండ్ 05/10/2018 01:30 హెచ్ మాంట్రియల్ ప్రభావం మాంట్రియల్ ప్రభావం 1: 0 (0: 0)
3. రౌండ్ 05/13/2018 00:30 TO కొలంబస్ క్రూ కొలంబస్ క్రూ 0: 3 (0: 1)
3. రౌండ్ 05/20/2018 రాత్రి 9.00 గంటలు హెచ్ హూస్టన్ డైనమో హూస్టన్ డైనమో 2: 3 (2: 1)
3. రౌండ్ 05/27/2018 00:30 TO ఓర్లాండో సిటీ ఓర్లాండో సిటీ 2: 1 (1: 1)
3. రౌండ్ 05/31/2018 00:30 TO ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ 1: 3 (0: 1)
4. రౌండ్ 06/03/2018 01:30 హెచ్ శాన్ జోస్ భూకంపాలు శాన్ జోస్ భూకంపాలు 2: 1 (1: 0)
4. రౌండ్ 06/10/2018 01:30 హెచ్ న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం 1: 1 (0: 0)
4. రౌండ్ 06/14/2018 02:00 TO కొలరాడో రాపిడ్స్ కొలరాడో రాపిడ్స్ 2: 2 (2: 2)
4. రౌండ్ 06/24/2018 03:00 TO సీటెల్ సౌండర్స్ సీటెల్ సౌండర్స్ 1: 1 (1: 1)
5. రౌండ్ 07/01/2018 01:00 హెచ్ న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. 3: 2 (1: 2)
5. రౌండ్ 07/08/2018 03:30 TO వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ వాంకోవర్ వైట్‌క్యాప్స్ 2: 3 (1: 1)
5. రౌండ్ 07/12/2018 01:30 హెచ్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ 3: 4 (1: 2)
5. రౌండ్ 07/15/2018 01:00 TO FC డల్లాస్ FC డల్లాస్ 1: 3 (0: 1)
5. రౌండ్ 07/22/2018 00:00 హెచ్ టొరంటో ఎఫ్.సి. టొరంటో ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 0)
5. రౌండ్ 07/29/2018 00:00 TO టొరంటో ఎఫ్.సి. టొరంటో ఎఫ్.సి. 0: 3 (0: 0)
6. రౌండ్ 08/05/2018 03:00 TO రియల్ సాల్ట్ లేక్ రియల్ సాల్ట్ లేక్ 1: 2 (0: 1)
6. రౌండ్ 08/12/2018 01:30 హెచ్ న్యూయార్క్ RB న్యూయార్క్ RB 0: 1 (0: 0)
6. రౌండ్ 08/19/2018 00:30 TO మాంట్రియల్ ప్రభావం మాంట్రియల్ ప్రభావం 1: 2 (0: 1)
6. రౌండ్ 08/24/2018 00:00 హెచ్ కొలంబస్ క్రూ కొలంబస్ క్రూ 1: 1 (0: 0)
7. రౌండ్ 09/16/2018 22:00 హెచ్ ఓర్లాండో సిటీ ఓర్లాండో సిటీ 4: 0 (2: 0)
7. రౌండ్ 09/23/2018 00:30 TO న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం న్యూ ఇంగ్లాండ్ విప్లవం 2: 2 (1: 0)
7. రౌండ్ 09/27/2018 00:00 TO న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. న్యూయార్క్ సిటీ ఎఫ్.సి. 0: 2 (0: 0)
7. రౌండ్ 09/29/2018 20:30 హెచ్ లాస్ ఏంజిల్స్ FC లాస్ ఏంజిల్స్ FC 3: 1 (2: 0)
8. రౌండ్ 10/07/2018 18:00 TO D.C. యునైటెడ్ D.C. యునైటెడ్ 1: 2 (0: 0)
8. రౌండ్ 10/21/2018 20:00 TO అట్లాంటా యునైటెడ్ FC అట్లాంటా యునైటెడ్ FC 1: 2 (1: 2)
8. రౌండ్ 10/28/2018 20:30 హెచ్ D.C. యునైటెడ్ D.C. యునైటెడ్ 0: 0 (0: 0)
యు.ఎస్. ఓపెన్ కప్ 2018
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
4. రౌండ్ 06/07/2018 00:00 TO కొలంబస్ క్రూ కొలంబస్ క్రూ 10: 9 (1: 1, 1: 1, 2: 2) pso
16 వ రౌండ్ 06/21/2018 00:30 TO అట్లాంటా యునైటెడ్ FC అట్లాంటా యునైటెడ్ FC 1: 0 (0: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 07/19/2018 01:30 హెచ్ లూయిస్విల్లే సిటీ ఎఫ్.సి. లూయిస్విల్లే సిటీ ఎఫ్.సి. 4: 0 (2: 0)
సెమీ-ఫైనల్స్ 08/09/2018 00:00 TO ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ ఫిలడెల్ఫియా యూనియన్ 0: 3 (0: 0)