చెల్సియా ఎఫ్‌సి F ఎఫ్‌సి బార్సిలోనాపై రికార్డ్

చెల్సియా ఎఫ్‌సి F ఎఫ్‌సి బార్సిలోనాపై రికార్డ్ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
దూరంగా 1 1 0 0 రెండు : 1
& మొత్తం 1 1 0 0 రెండు : 1
ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 7 4 రెండు 1 12 : 7
దూరంగా 7 0 4 3 7 : పదిహేను
& మొత్తం 14 4 6 4 19 : 22
యూరోపా లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 రెండు : 0
దూరంగా రెండు 0 0 రెండు 0 : 7
& మొత్తం 3 1 0 రెండు రెండు : 7
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 8 5 రెండు 1 14 : 7
దూరంగా 10 1 4 5 9 : 2. 3
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 18 6 6 6 2. 3 : 30
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు
2019 వారం ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 1)
ఛాంపియన్స్ లీగ్
2017/2018 16 వ రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 3: 0 (2: 0)
2017/2018 16 వ రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1: 1 (0: 0)
2011/2012 సెమీ-ఫైనల్స్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (2: 1)
2011/2012 సెమీ-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1: 0 (1: 0)
2008/2009 సెమీ-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1: 1 (1: 0)
2008/2009 సెమీ-ఫైనల్స్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
2006/2007 గ్రూప్ ఎ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 2 (1: 0)
2006/2007 గ్రూప్ ఎ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1: 0 (0: 0)
2005/2006 16 వ రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (0: 0)
2005/2006 16 వ రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1: 2 (0: 0)
2004/2005 16 వ రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 4: 2 (3: 2)
2004/2005 16 వ రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
1999/2000 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 5: 1 (2: 0, 3: 1) aet
1999/2000 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 3: 1 (3: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది